3 October 2016

Managerial procedures

201420152016
Procedura An Vezi documentul
Organizarea și responsabilitățile privin expozițiile temporare 2014 Vezi documentul
Procedura operațională de avizare a unei publicații 2014 Vezi documentul
Arhivarea documentelor și înregistrărilor în arhiva documentară a MNSDG 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind biblioteca 2014 Vezi documentul
Procedura operationala privind activitatea de organizare si functionare a biroului relatii publice 2014 Vezi documentul
Procedură operațională de lucru privind evidența scriptică a patrimoniului științific muzeal (baze de date, fișe analitice de evidență, registrul de evidenta) 2014 Vezi documentul
Procedură de restaurare a patrimoniului imobil 2014 Vezi documentul
Procedură de control si acordare de responsabilitati asupra expozitiei in aer liber 2014 Vezi documentul
Procedură de control si acordare de responsabilitati asupra depozitelor de patrimoniu 2014 Vezi documentul
Procedură privind circulația obiectelor de patrimoniu din expoziția în aer liber și din depozite pentru intervenții de conservare-restaurare 2014 Vezi documentul
Procedură normativă privind depozitarea lemnului în Uscătoria tradițională 2014 Vezi documentul
Procedură pentru analiza prin spectrometrie de fluorescent de raze X a obiectelor de patrimoniu 2014 Vezi documentul
Procedură privind activitatea de organizare si funcționare a activității de pedagogie muzeală 2014 Vezi documentul
Procedură operațională de stabilire a criteriilor și normativelor pentru evaluarea activității științifice 2014 Vezi documentul
Procedură operațională de eveluare a performanțelor profesionale ale specialiștilor Muzeului Național al Satului “Dimitrie Gusti” 2014 Vezi documentul
Procedură operațională de monitorizare a planului de cercetare al Muzeului Național al Satului “Dimitrie Gusti” 2014 Vezi documentul
Procedură operațională de instruire si formare a specialistilor Muzeului National al Satului “Dimitrie Gusti” 2014 Vezi documentul
Procedură operațională de atribuire a contractelor de achiziție prin cerere si ofertă 2014 Vezi documentul
Procedură operațională privind atribuirea contractelor de achizitie prin licitatie deschisa 2014 Vezi documentul
Procedură operațională privind atribuirea contractelor de achiziție prin licitație restrânsă 2014 Vezi documentul
Procedură operațională privind atribuirea contractelor de achiziție prin negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare 2014 Vezi documentul
Procedură operațională privind atribuirea contractelor de achiziție prin negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare 2014 Vezi documentul
Procedură operațională: organizarea si conducerea activităților juridice 2014 Vezi documentul
Procedură operațională activitatea juridical în cadrulprocedurilor de atribuire a achizițiilor publice 2014 Vezi documentul
Procedură operațională activitatea de consultant 2014 Vezi documentul
Procedură operațională avizare documentelor cu caracter juridic 2014 Vezi documentul
Procedură operațională administrarea litigiilor 2014 Vezi documentul
Procedură operațională încheierea contractelor 2014 Vezi documentul
Procedură operațională privind organizare organizarea și conducerea ativităților de resurse umane 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind promovarea li avansarea personalului contractual 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind evaluare performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind recrutarea și angajarea peersonalului contractual 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind managementul conflictelor de muncă și răspundere disciplinară 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind elaborarea procedurilor operaționale 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind modul de completare a registrului jurnal 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind întocmirea și actualizarea registrului de riscuri pentru activitate financiar-contabilă 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind organizarea și conducerea contabilității 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind inventarierea elementelor de activ și de pasiv 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind angajarea gestionarilor, consituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gesitonarea bunurilor 2014 Vezi documentul
Procedura operațională control intern privind angajamentele bugetare 2014 Vezi documentul
Procedura operațională control intern privind activitatea de control financiar preventiv 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind întocmirea ștatelor de plată pentru salarii 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind completarea registrului inventar 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale și corporale 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind gestionarea materialelor și a obiectelor de inventar 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind completarea registrului cartea mare 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind evidența contabilăa deplasărilor 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind întocmirea situațiilor financiare 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind întocmirea situațiilor financiare 2014 Vezi documentul
Procedura operațională control intern privind angajamentele bugetare 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind completarea registrului de casă 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind evidența formularelor cu regim intern de numerotare și înseriere 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind arhivarea documentelor și înregistrărilor 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind elaborarea deciziilor 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind activitățile sistemului informatic 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind fundamentarea cheltuielilor cu salariile pentru elaborarea proiectului de buget 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei 2014 Vezi documentul
Procedura An Vezi documentul
Cod de conduita etica al muzeului 2015 Cod de conduita etica al muzeului Vezi documentul
Cod de conduita etica in achizitii publice 2015 Cod de conduita etica in achizitii publice Vezi documentul
2016
Website Security Test