28 aprilie 2017

Legea 544/2001 aplicată în muzeu

 1. Ce trebuie sa stiti despre accesul liber la informatiile de interes public?

Informatiile de interes public comunicate din oficiu sunt urmatoarele :

–        Regulamentul de Organizare si Functionare al MNSDG

–        Structura organizatorica – Organigrama MNSDG

–        Regulamentul Intern al MNSDG

–        Programul de functionare al MNSDG

–      Numele persoanei responsabile cu informarea publică la nivelul MNSDG – Iuliana Mariana Balaci – Director Comunicare, Educație Muzeală, conform Deciziei nr. 20/02.02.2016 reactualizată în anul 2020 cu nr. 17/12.02.2020 emisa de conducerea institutiei; acceași decizie reglementează și costul serviciului de copiere a informației solicitate pe suport hârtie, de către părțile interesate de informații de interes public din cadrul Muzeului Național al Satului ”Dimitrie Gusti” – 1 leu/pagină A4 color și 0.60 lei/pagină A4 alb-negru.

–        Coordonatele de contact ale MNSDG, respectiv : denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet

–        Toate aceste informatii  se regasesc in pagina de internet a MNSDG

–        Lista cuprinzand documentele considerate de interes public –

  • Categoriile de informații – Listele A și B se regăsesc în Buletinul informativ aferent anului în curs.

–        Modalitatile de contestare a deciziei MNSDG in situatia in care utilizatorul se considera vatamat in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

  • Toate aceste informatii  se regasesc la persoana responsabila cu  informarea publica si relatia cu societatea civila

–        Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

–        Lista cuprinzand categoriile de documente produse/gestionate potrivit legii

  • Toate aceste informatii  se regasesc la Directia Economica

–        Programe si strategii proprii

  • Toate aceste informatii  se regasesc la Directia Comunicare

2. Ce sunt informatiile furnizate la cerere ?

Orice informatie furnizata ca urmare a unei solicitari scrise sau verbale este considerata informatie la cerere.

3. Cum se poate obtine o informatie furnizata la cerere ?

–  a) verbal – prin adresare directa persoanei responsabile cu informarea publica la nivelul MNSDG. In cazul in care este disponibila informatia poate fi furnizata pe loc, iar daca nu este posibil acest lucru se va indruma solicitantul sa depuna o solicitare scrisa

–   b) scris – pe suport de hartie – cu toate precizarile necesare identificarii informatiei solicitate si cu datele de identificare ale solicitantului : numele, prenumele, semnatura, numarul de telefon si adresa (de domiciliu si e-mail)

–                               –  sau electronic pe adresa de e-mail a persoanei responsabile cu informarea publica din MNSDG – cu toate precizarile mai sus mentionate

– In acest caz solicitarea va primi un numar de inregistrare

–        Pe pagina de Internet a MNSDG se va regasi formularul de cerere-tip, conform prevederilor legale in vigoare.

3. Care sunt costurile acesului la informatie ?

Accesul la informatiile de inters public este gratuit. Solicitantul nu trebuie sa plateasca pentru serviciile de cautare si identificare a informatiei , decat in cazul in care sunt solicitate copii dupa documente oficiale, cand trebuie suportata contravaloarea serviciilor de copiere.

4. Dupa cat timp se primeste raspuns la o solicitare ?

Institutia are obligatia sa raspunda in scris in termen de 10 zile lucratoare de la depunerea cererii. In cazul in care este necesar un termen mai mare de identificare a informatiei, in functie de dificultatea, complexitatea si volumul informatiei solicitate, petitionarul va primi raspunsul in 30 de zile lucratoare de la depunerea cererii si va fi instiintat despre aceasta in cel mult 10 zile.

Daca informatia solicitata face parte din categoria documentelor clasificate si face exceptie de la liberul acces in cel mult 5 zile lucratoare solicitantul va fi instiintat.

5. Se poate depune o reclamatie adminstrativa cu privire la incalcarea dreptului de liber acces la informatiile publice ?

Da, in termen de cel mult 30 zile de la refuzul explicit sau tacit al institutiei si se adreseaza conducatorului acesteia, urmand ca solicitantul sa primeasca raspuns in termen de cel mult 15 zile de la inregistrarea plangerii. Daca reclamatia este intemeiata raspunsul va contine informatiile de interes public solicitate initial si vor fi mentionate sanctiunile disciplinare aplicate celui vinovat.

6. Solicitantul se poate adresa justitiei in cazul in care se considera lezat cu privire la dreptul de liber acces la informatiile publice ?

Da, dupa trecerea celor 30 de zile de la solicitarea initiala sau dupa raspunsul primit de solicitant la reclamatia administrativa, la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui raza teritoriala domiciliaza sau are sediul institutia publica careia i s-a adresat.

Instanta poate obliga institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate. Daca solicitantul este nemultumit de hatararea instantei, aceasta poate fi atacata prin recurs la Curtea de Apel, a carei hotarare ramane definitiva si irevocabila. Atat actiunea depusa la prima instanta cat si recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

ANEXE PT DESCARCAT:

Cerere informatii interes public

Reclamatie lipsa raspunsului

Reclamatie raspuns negativ