3 octombrie 2016

Conducere muzeu

Bordul Director:

Manager  – Conf. Dr. Paulina Popoiu

E-mail: paula.popoiu@muzeul-satului.ro

Director/ Direcţia Economică – Ec. Virginia Goean

E-mail: virginia.goean@muzeul-satului.ro

Director/ Direcţia Ştiinţifică şi de Patrimoniu – Dr. Costoiu Vasile

E-mail: puiu.costoiu@muzeul-satului.ro

Director/ Direcţia Administrativă  – (interimar) Rareș Dina

E-mail: contact@muzeul-satului.ro

Director/ Direcţia Comunicare, Educaţie Muzeală – Balaci (Grumazescu) Mariana Iuliana

E-mail: iuliana.balaci@muzeul-satului.ro

Alte compartimente:

Secţia Tezaurizare Patrimoniu Cultural, Evidenţă Ştiinţifică, Bază de date – Şef Secţie  –  Dr. Onoiu Georgiana

Biroul Cercetare, Formare Profesională, Arhivă Documentară – Şef Birou –

Secţia Expoziţia Permanentă în Aer Liber. Repertoriere, Arhitectură Vernaculară – Şef Secţie  –Rareș Dina

Laborator Conservare Restaurare Patrimoniu – Luculescu Dalvina Maria

Secţia Educaţie Muzeală, Expoziţii Temporare, Valorificare – Şef Secţie – Nanciu Oana Andreea

Secţia Administraţie Clădiri şi Terenuri, Întreţinere/Reparaţii Curente – Şef Secţie – Mocianu George Bogdan

Biroul Resurse Umane, Secretariat, Registratură, Sănătate în muncă – Şef Birou  – Manuela Ioniţă

Birou Contabilitate – Şef Birou –  Ungureanu Maria

Birou Achiziţii Publice – Şef Birou – Barnea Mădălina

Compartimentul Pază/PSI – Şef formaţie Pază/Pompieri – Marian Zărnescu