3 octombrie 2016

Proceduri manageriale

201420152016201720192020
Procedura An Vezi documentul
Organizarea și responsabilitățile privin expozițiile temporare 2014 Vezi documentul
Procedura operațională de avizare a unei publicații 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind biblioteca 2014 Vezi documentul
Procedura operationala privind activitatea de organizare si functionare a biroului relatii publice 2014 Vezi documentul
Procedură operațională de lucru privind evidența scriptică a patrimoniului științific muzeal (baze de date, fișe analitice de evidență, registrul de evidenta) 2014 Vezi documentul
Procedură de restaurare a patrimoniului imobil 2014 Vezi documentul
Procedură de control si acordare de responsabilitati asupra expozitiei in aer liber 2014 Vezi documentul
Procedură de control si acordare de responsabilitati asupra depozitelor de patrimoniu 2014 Vezi documentul
Procedură privind circulația obiectelor de patrimoniu din expoziția în aer liber și din depozite pentru intervenții de conservare-restaurare 2014 Vezi documentul
Procedură normativă privind depozitarea lemnului în Uscătoria tradițională 2014 Vezi documentul
Procedură pentru analiza prin spectrometrie de fluorescent de raze X a obiectelor de patrimoniu 2014 Vezi documentul
Procedură privind activitatea de organizare si funcționare a activității de pedagogie muzeală 2014 Vezi documentul
Procedură operațională de stabilire a criteriilor și normativelor pentru evaluarea activității științifice 2014 Vezi documentul
Procedură operațională de eveluare a performanțelor profesionale ale specialiștilor Muzeului Național al Satului “Dimitrie Gusti” 2014 Vezi documentul
Procedură operațională de monitorizare a planului de cercetare al Muzeului Național al Satului “Dimitrie Gusti” 2014 Vezi documentul
Procedură operațională de instruire si formare a specialistilor Muzeului National al Satului “Dimitrie Gusti” 2014 Vezi documentul
Procedură operațională de atribuire a contractelor de achiziție prin cerere si ofertă 2014 Vezi documentul
Procedură operațională privind atribuirea contractelor de achizitie prin licitatie deschisa 2014 Vezi documentul
Procedură operațională privind atribuirea contractelor de achiziție prin licitație restrânsă 2014 Vezi documentul
Procedură operațională privind atribuirea contractelor de achiziție prin negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare 2014 Vezi documentul
Procedură operațională privind atribuirea contractelor de achiziție prin negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare 2014 Vezi documentul
Procedură operațională: organizarea si conducerea activităților juridice 2014 Vezi documentul
Procedură operațională activitatea juridical în cadrulprocedurilor de atribuire a achizițiilor publice 2014 Vezi documentul
Procedură operațională activitatea de consultant 2014 Vezi documentul
Procedură operațională avizare documentelor cu caracter juridic 2014 Vezi documentul
Procedură operațională administrarea litigiilor 2014 Vezi documentul
Procedură operațională încheierea contractelor 2014 Vezi documentul
Procedură operațională privind organizare organizarea și conducerea ativităților de resurse umane 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind promovarea si avansarea personalului contractual 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind evaluare performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind recrutarea și angajarea peersonalului contractual 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind managementul conflictelor de muncă și răspundere disciplinară 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind elaborarea procedurilor operaționale 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind modul de completare a registrului jurnal 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind întocmirea și actualizarea registrului de riscuri pentru activitate financiar-contabilă 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind organizarea și conducerea contabilității 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind inventarierea elementelor de activ și de pasiv 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind angajarea gestionarilor, consituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gesitonarea bunurilor 2014 Vezi documentul
Procedura operațională control intern privind angajamentele bugetare 2014 Vezi documentul
Procedura operațională control intern privind activitatea de control financiar preventiv 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind întocmirea ștatelor de plată pentru salarii 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind completarea registrului inventar 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale și corporale 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind gestionarea materialelor și a obiectelor de inventar 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind completarea registrului cartea mare 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind evidența contabilăa deplasărilor 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind întocmirea situațiilor financiare 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind întocmirea situațiilor financiare 2014 Vezi documentul
Procedura operațională control intern privind angajamentele bugetare 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind completarea registrului de casă 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind evidența formularelor cu regim intern de numerotare și înseriere 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind arhivarea documentelor și înregistrărilor 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind elaborarea deciziilor 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind activitățile sistemului informatic 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind fundamentarea cheltuielilor cu salariile pentru elaborarea proiectului de buget 2014 Vezi documentul
Procedura operațională privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei 2014 Vezi documentul
Procedura An Vezi documentul
Cod de conduita etica al muzeului 2015 Cod de conduita etica al muzeului Vezi documentul
Cod de conduita etica in achizitii publice 2015 Cod de conduita etica in achizitii publice Vezi documentul
2016

Procedura An Vezi documentul
 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ARHIVAREA DOCUMENTELOR
 2016 Vezi documentul
2017

Procedura An Vezi documentul
 PROGRAMUL  ANUAL AL
ACHIZIŢIILOR PUBLICE
 2017  PO-BA-01 17
 ACHIZIŢIE DIRECTĂ DE PRODUSE/ SERVICII/ LUCRĂRI  2017  PO-BA-02 17
ACHIZIŢII DE PRODUSE, SERVICII ŞI LUCRĂRI 2017 PO-BA-03 17
ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE 2017 PO-BA-04 17
Urmarirea derularii contractelor 2017 PO-DA-01
Exploatarea si intretinerea centralelor termice 2017 PO-DA-02
Intretinerea si exploatarea parcului auto 2017 PO-DA-03
EVIDENŢA ŞI GESTIONAREA PATRIMONIULUI ŞTIINŢIFIC MUZEAL  2017  P.O. P. TPBD 01
Procedura restaurare patrimoniu imobil 2017 P.O.P. – LCR-01
Procedura acordare de responsabilitati aer liber PCRAL 2017 P.O.P. – LCR-02
Procedura acordare de responsabilitati depozite PCRDP 2017 P.O.P. – LCR-03
Procedura circulatie obiecte PCOL 2017 P.O.P. – LCR-04
Procedura depozitare lemn 2017 P.O.P. – LCR-05
Procedura XRF 2017 P.O.P. – LCR-06
Procedura de imprumut arhiva 2017 P0 – DSP-AD – 01
Procedura privind Organizarea si Conducerea RU 2017 P.O. 03.1.1
Procedura privind Promovarea personalului contractual 2017 P.O. 03.1.2
Procedura privind Evaluarea performantelor profesionale 2017 P.O. 03.1.3
Procedura privind Recrutarea si Angajarea personalului contractual 2017 P.O. 03.1.4
Procedura privind Managementul conflictelor de munca 2017 P.O. 03.1.5
Procedura de Sistem privind SEMNALAREA NEREGULARITATILOR 2017 P.S. 01
Procedura de Sistem privind DELEGAREA DE COMPETENTA 2017 P.S. 02
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROGRAMELOR CULTURALE  2017 P.O. DCEM – 04
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII GALERIEI DE ARTĂ POPULARĂ  2017  P.O. DCEM – 05
ORGANIZAREA EXPOZIŢIILOR TEMPORARE  2017  PO-OET-01
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE  2017 PO-PR-03
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE EDUCAŢIE MUZEALĂ 2017 PO-EM-02
PRIMIREA, EVIDENŢIEREA ŞI SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR 2017 PS-06
ASIGURAREA ACCESULUI
LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
2017 PS-07
2019

Procedura proprie 2019 Procedura proprie
Procedura de Sistem Etica si Integritatea 2019 Procedura de Sistem Etica si Integritatea
Inventarul functiilor sensibile 2019 F-01_PS-05
Raport functii sensibile/conflict interese 2019 F-02_PS-05
Declaratie conflict de interese 2019 F-03_PS-05
Gestiune functii sensibile/conflict interese 2019 PS-05
Procedura sistem 2019 Avertizor de integritate pt publicare pe site
2020

Informatii publice 2020 PS-07
Programe culturale 2020 P.O. DCEM – 04
Galerie de arta 2020 PO–DCEM–05
Relatii publice 2020 PO–CRP–03
Petitii 2020 PS-06
Educatie muzeala 2020 PO–EM–04
Expozitii temporare 2020 PO-OET-01
Biblioteca 2020 PO-B-05
Inventatrierea patrimoniului 2020 PO-BFC-06
Deplasare strainatate 2020 PO-09
Arhivare 2020 PO-08
Elaborarea si aprobarea BVC 2020 PO-05
Intocmirea registrelor contabile 2020 PO-04
A.L.O.P. 2020 PO_ALOP_03
Organizarea si conducerea contabilitatii 2020 PO BC-02
Control financiar preventiv propriu 2020 PO 01
Raportarea contabila si financiara 2020 PO – 07
Restaurarea patrimoniului imobil 2020 PO P– LCR – 01
Procedură de control şi acordare de responsabilităţi
asupra expoziţiei în aer liber
2020 P.O.P. – LCR-02
Procedură de control şi acordare de responsabilităţi
asupra depozitelor de patrimoniu
2020 P.O.P. – LCR – 03
Procedură privind circulaţia obiectelor de patrimoniu
din expoziţia în aer liber şi din depozite
pentru intervenţii de conservare-restaurare
2020 P.O.P. – LCR-04
Norme privind
depozitarea lemnului în Uscătoria tradiţională
2020 PO P– LCR – 05
Analiza prin spectometrie de fluorescenta de raza X
a obiectelor de patrimoniu
2020 PO P– LCR – 06
Procedura privind Organizarea si Conducerea RU – REVIZIA 3 2020 P.O. 03.1.1
Procedura privind Promovarea personalului contractual – REVIZIA 3 2020 P.O. 03.1.2
Procedura privind Evaluarea performantelor profesionale – REVIZIA 3 completata 2020 P.O. 03.1.3
Procedura privind Recrutarea si Angajarea personalului contractual – REVIZIA 3 2020 P.O. 03.1.4
Procedura privind Managementul conflictelor de munca – REVIZIA 3 2020 P.O. 03.1.5 
Procedura privind Securitatea si sanatatea in munca – Editia II, Revizia 1 2020 P.O. 03.1.6 
Procedura de Sistem privind DELEGAREA DE COMPETENTE – Rev.1 2020 P.S. 02