30 iulie 2018

CONscience 2008

Ediţia inaugurală a Sesiunii Naţionale de Conservare-Restaurare „Doina Darvaş”, care a avut loc la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti în ziua de 15 mai 2008, a avut ca temă Actualitate şi tendinţe în prezervarea patrimoniului cultural. Odată cu aşezarea acestui prim pilon dintr-o serie de sesiuni anuale ce se doreşte cât mai îndelungată, se lansează şi primul număr al buletinului de conservare-restaurare RESTITUTIO,  ce înglobează lucrări ale specialiştilor din Muzeul Naţional al Satului, precum şi ale celorlalţi invitaţi din cadrul sesiunii.