30 iulie 2018

CONscience 2009

Cea de-a doua ediţie, din noiembrie 2009, însoţită de numărul al doilea al buletinului Restitutio, a avut tema Clasic şi modern în protejarea patrimoniului – dialogul între generaţii, fiind deja sub semnul ideii CONScience, ce aduce în prim plan atenţia acordată conservării, ştiinţelor, precum şi ştiinţei conservării, toate sub tutela conştiinţei şi conştienţei, precum şi a implicării cu întreaga forţă a muzeului gustian în promovarea şi păstrarea patrimoniului cultural.

program 2009