30 iulie 2018

CONscience 2011

Ediţia a patra a conferinţei, organizată în noiembrie 2011, poartă titlul Tehnici şi soluţii noi în conservarea şi restaurarea patrimoniului şi atrage atenţia asupra importanţei cercetării şi diseminării informaţiei în domeniu, a identificării metodelor şi procedeelor inovative ce pot veni în sprijinul conservatorilor/restauratorilor, dar şi a păstrării echilibrului între aplicarea celor mai noi cunoştinţe şi respectarea principiilor prezervării, pentru o abordare adecvată şi coerentă a obiectului de patrimoniu. Are loc lansarea numărului 4 al buletinului de conservare – restaurare RESTITUTIO, ediţie de asemenea bilingvă.

program 2011