20 noiembrie 2016

Berbeşti, Maramureş, 1775

Provenind dintr-o frumoasă aşezare românească de pe valea Marei, gospodăria din satul Berbeşti este formată din casă de locuit, grajd cu şură, coş pentru porumb, colejnă pentru adăpostirea uneltelor şi a oilor în timpul iernii, precum şi şopru cu corfă – construcţie ingenioasă pentru păstrarea fânului. Gospodăria, reconstruită în Muzeul Satului în anul 1962, este reprezentativă pentru cultura materială şi spirituală a Maramureşului, zonă bogată în valoroase monumente arhitectonice din lemn, ridicate de meşteri iscusiţi, precum „Paşco de pe Sălaje”, cel care la 1775 s-a semnat pe „grinda meşter” a casei expuse în muzeu.

Impresionante prin proporţii, construcţiile ce alcătuiesc gospodăria din Berbeşti sunt ridicate din scânduri masive, cioplite în lemn de stejar. Toate componentele gospodăriei sunt împrejmuite cu un gard împletit din nuiele de alun, gard adăpostit sub un acoperiş de şindrilă. O poartă înaltă, dublă, sculptată cu măiestrie în lemn de stejar, datată 1903, completează ansamblul. Motive decorative specifice zonei – torsada, dintele de lup, rozeta, precum şi motive simbolice de un mare rafinament – soarele, luna şi motive antropomorfe sunt prezente pe elementele constitutive ale porţilor, pe ancadramentele uşilor şi ferestrelor.

Gospodăria din Berbeşti, prin construcţiile şi inventarul de unelte şi obiecte, evidenţiază ocupaţiile principale ale locuitorilor: creşterea vitelor, agricultura şi lucrul la pădure.
Planul locuinţei cuprinde trei încăperi: camera de locuit sau casa, tinda rece şi cămara pentru alimente, aliniate de-a lungul unei prispe deschise, pe stâlpi sculptaţi şi uniţi prin arcade.

Camera de locuit este dotată cu o vatră liberă, cuptor şi „prichici”, un loc amenajat lângă sobă, spre perete, o platformă, pe care se puteau odihni în zilele geroase de iarnă copiii sau bătrânii. Interiorul se caracterizează printr-un mobilier simplu şi funcţional: patul dispus pe o latură, laviţele aşezate în unghi drept, masa înconjurată de scaune comode în centrul încăperii. Specificul sistemului decorativ este dat de culmea sau ruda cu ţesături policrome aşezată deasupra patului, de farfuriile şi ulcioarele din centrul ceramic Vama, lucrate în culori vii, aşezate în cuiere şi de ţesăturile din lână în culori vegetale, aşternute pe paturi.