20 noiembrie 2016

Bordei Răpciuni, Neamț

Bordei Răpciuni, jud. Neamț, sec. al XIX-lea

Este o casă de tip vechi, de proporţii reduse, provenind dintr-un sat aşezat la poalele masivului Ceahlău, transferată în muzeu în anul 1957. Construit la începutul secolului al XIX-lea, bordeiul Răpciuni are o arhitectură simplă, cu prispă deschisă pe două laturi şi pereţii din bârne necioplite, îmbinate la colţuri în cheutori rotunde. Acoperişul în patru pante repezi, cu streaşină largă pentru protejarea prispei, este realizat din şindrilă simplă fără crestături, aşezată la două rânduri.

Interiorul este echilibrat, cu pereţii tencuiţi şi văruiţi, tavanul fiind din scânduri de brad cu grinzi aparente. Cuptorul cu vatră constituie centrul de greutate al locuinţei, astfel că în funcţie de el sunt aranjate celelalte piese ce formează interiorul: patul, lada de zestre, laviţa, masa joasă, colţarul şi cuierul.

Alături de casă se distinge surla considerată de specialişti că ar fi unul din primele tipuri de locuinţă ridicată de om la suprafaţa solului. Surla este folosită, în mod frecvent, ca adăpost sezonier pentru păstori, lucrători la pădure sau pentru gospodari când strângeau fânul în timpul verii de pe terenul aflat la o distanţă mai mare de sat (la aproximativ 15-20 km). Unii săteni au folosit-o ca bucătărie de vară, fiind aşezată în apropierea casei, aşa cum se prezintă în muzeu.

Întreaga gospodărie este înconjurată de un gard din ţăruşi de brad, intrarea în gospodărie făcându-se printr-un „pârleaz“, element caracteristic pentru o zonă de munte.