20 noiembrie 2016

Dumbrăveni, Suceava

Gospodărie din Dumbrăveni, sec. al XIX-lea, Jud. Suceava

Satul Dumbrăveni este situat în podişul Sucevei, în vecinătatea Câmpiei Moldovei. Aşezarea, formată în secolul al XV-lea pe un platou din apropierea oraşului Suceava, la o altitudine de circa 400 m, este de tip adunat, cu o concentrare mai mare de locuinţe de-a lungul drumului. Construită la sfârşitul secolului al XIX-lea şi transferată în muzeu în anul 1961, casa Dumbrăveni prezintă o particularitate în sistemul de construcţie: pereţii sunt alcătuiţi din stâlpi înfipţi în pământ, legaţi între ei cu câte trei chingi pe care se împletesc nuiele dispuse vertical, lipite cu pământ. Acoperişul în patru pante are învelitoare din paie de secară, aşezate în tehnica „jipilor“. La muchiile acoperişului, snopii sunt aşezaţi în trepte, iar la coamă sunt legaţi doi cât doi prin împletituri numite „cununi“, rezultând un decor al învelitorii deosebit de plăcut.

Planul casei cuprinde tinda mediană cu două încăperi şi prispa joasă cu stâlpi fără balustradă care se întinde pe trei laturi. Camera curată este lipsită de sistemul de încălzire, nefiind locuită decât ocazional. Bucătăria este locul unde gazdele îşi desfăşurau întreaga activitate, vatra cu cuptor, care ocupă jumătate din spaţiul acesteia, desemnând locul unde se pregătea mâncarea, dar şi unde se dormea. Dintre piesele simple de mobilier prezente în casă se remarcă lăzile de zestre pictate, aşezate la capetele celor două paturi. În interiorul locuinţei se mai evidenţiază ştergarele şi lăicerele ornamentate cu motive geometrice şi florale stilizate.

Atât prin aspectul său exterior, cât şi prin inventarul păstrat, casa Dumbrăveni se înscrie cu o personalitate distinctă în patrimoniul muzeului.