20 noiembrie 2016

Goicea Mică, Dolj, sec. al XIX-lea

Casa din Goicea Mică provine din zona de câmpie a Olteniei. Este o locuinţă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, având în spate un coteţ pentru câine şi gard din ulucă – reprezintă în muzeu satul Goicea Mică întins în lungul şoselei pe Valea Desnăţuiului, care străbate câmpia din dreapta Jiului. Ocupaţiile principale ale zonei au fost din cel mai îndepărtate timpuri agricultura cerealieră, creşterea vitelor şi pescuitul. O altă îndeletnicire specifică practicată până nu demult a fost creşterea viermilor de mătase, dovadă fiind numărul mare de duzi plantaţi după primul război mondial şi varietatea ţesăturilor de borangic.

Construită din cărămidă arsă, lemn şi finisată cu lipitură de pământ, cu acoperiş de în patru ape de ţiglă fabricată, cu faţa la strada de răsărit, casa cuprinde în plan o prispă lată terminată cu un foişor puţin înălţat peste intrarea pivniţei din colţul de miazăzi. Are o tindă sau un ogeac median cu vatra focului, odaia de locuire zilnică cu soba „oarbă” – „casa mică” – spre nord şi camera curată sau „casa mare” spre sud.

Deasupra vetrei, în colţul opus intrării, un coş piramidal sprijinit pe două corlate, înlesneşte circulaţia fumului. Un ţest din pământ, ca un clopot cu gura în jos, mai multe oale de lut şi ustensile din fier forjat, stau în jurul focului. Străchini cu decor policrom, doniţe de lemn şi căldări de aramă cu încrustaţii decorative, căuce din lemn, tigăi de aramă cu decor obţinut prin lovituri din daltă şi ciocan, o masă rotundă şi scăunele scunde ca nişte prisme triunghiulare mici, un dulap pentru vase şi câteva ulcioare cu decor smălţuit, ceramică din Oboga – toate alcătuiesc inventarul acestei bucătării originale.

În odaia de lucru ocupă un loc important războiul de ţesut cu ţesătură din borangic galben, înflorată cu fire de mătase colorată. Maramele, ştergarele şi perdelele din borangic, ţesute cu alesături şi şabace, sunt obiecte principale în găteala interiorului şi în zestrea de nuntă a tinerelor fete. Aşternuturi, scoarţe şi chilimuri. Velniţe, covoare şi căpătâie din lână cu alesături în vergi colorate, romburi, cruci şi pistornice, cu steluţe şi ramuri cu flori de mărgăritar şi boboci, acopăr paturile şi pereţii celor două camere, unele rânduite în teancuri suprapuse pe lăzile de zestre – ele însele obiecte artistic lucrate cu decor pictat şi sculptat.