20 noiembrie 2016

Năruja, Vrancea

Gospodăria Năruja, Jud. Vrancea, sec. al XIX-lea

Ţara Vrancei, „a doua republică din Moldova”, cum o numea Dimitrie Cantemir în „Descrierea Moldovei” (1769) datorită organizării obştei şi privilegiilor obţinute de acest ţinut în decursul timpului, constituie şi astăzi o zonă caracterizată printr-un specific aparte, relevant prin trăsăturile sale etno-folclorice.

Satul Năruja se înscrie în categoria aşezărilor alungite în lungul râului, ocupaţiile principale ale locuitorilor fiind păstoritul şi lucrul la pădure. Casa din secolul XIX a fost adusă în Muzeul Satului în anul 1957 şi este construită din bârne rotunde de brad, lipite cu humă albă. Casa înălţată pe pivniţă are un foişor asimetric unde vara se aşeza războiul de ţesut sau se amenaja un loc pentru dormit. Acoperişul în patru ape este din şindrilă fixată în cuie lucrate de meşteri fierari. Planul construcţiei – de tip arhaic – este compus dintr-o tindă îngustă folosită ca depozit pentru unelte şi materiale casnice şi o singură încăpere cu funcţii multiple.

Arhaismul construcţiei rezidă din modul de rezervare a tindei din spaţiul camerei de locuit, ca şi din plasarea sistemului de încălzit – vatră liberă la nivelul de călcare, cu horn suspendat şi cuptor – către centrul încăperii, neadosat nici unui perete. În jurul vetrei sunt grupate vasele şi ustensilele casnice, pentru a fi la îndemâna gospodinei, iar de-a lungul pereţilor, pe trei laturi, sunt dispuse laviţele şi patul pe care este aşezată lada de zestre. Masa înaltă, o măsuţă joasă rotundă şi scăunele cu trei picioare completează mobilierul.

Cergile din lână în culori naturale, simple sau cu vergi policrome acoperă patul şi sunt aşezate în teancuri deasupra lăzii de zestre. Pe laviţe sunt întinse lăicerele cu motive decorative geometrice şi florale, realizate în culori armonioase. Ansamblul decorativ este completat de ţesăturile din bumbac (ştergare, batiste) aşezate „roată de-a lungul pereţilor”, în frize succesive, alternând cu păretarele de casă.

Inventarul este completat cu vase din lemn frumos pirogravate, tipare de caş cu motive geometrice şi antropomorfe, piese de costum care ilustrează, pe lângă ocupaţiile principale ale locuitorilor, tehnicile de lucru caracterizate printr-o înaltă măiestrie.