20 noiembrie 2016

Paltin, Vrancea

Căsoaia Paltin, jud. Vrancea, sec. al XVIII-lea

Anexă gospodărească – căsoaia din Paltin a fost adusă în expoziţia în aer liber a Muzeului Satului în anul 1956 şi datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Situat pe valea râului Zăbala, în depresiunea subcarpatică a Vrancei, satul Paltin este întemeiat ulterior anului 1840 şi s-a format prin roirea unor locuitori ai satului Nereju care şi-au format noi gospodării pe terenuri cu posibilităţi economice lărgite. Muntele şi depresiunea formează împreună bazinul Putnei superioare. Acesta îngloba ape şi păşuni, iar văile erau căi de comunicaţie între sate şi păşunile alpine.

Ocupaţiile oamenilor de aici erau creşterea animalelor (oi în special), exploatarea lemnului şi prelucrarea lui şi practicarea unei agriculturi restrânse. Construcţia cunoscută sub numele de „căsoaie” (cămară) era frecventă în aşezările vrâncene şi era uneori asociată unei încăperi cu funcţie de locuire -„căsuţa căsoaiei”. Unitatea existentă în muzeu are numai funcţia de depozitare de alimente şi obiecte de uz gospodăresc, iar foişorul îi completează spaţiul destinat unor activităţi gospodăreşti din timpul verii.

Construită pe o temelie de piatră nefasonată (de munte şi de râu), din bârne rotunde de brad, acoperite cu un strat subţire de lut, căsoaia are o pivniţă semiîngropată, cu pereţii din pietre fără liant, iar foişorul foarte amplu formează, prin planşeul de scânduri groase de stejar, un adăpost la intrarea în pivniţă. Spaţiul propriu-zis al căsoaiei este neluminat şi de aici se face accesul la pod. Peste şarpantă, învelitoarea din şindrilă este fixată prin cuie din lemn de tisă.

Ca şi la alte anexe gospodăreşti ce aparţin arhitecturii din toată ţara şi aici se întâlnesc câteva elemente decorative cum sunt motivele geometrice traforate la scândurile parapetului de la foişor şi cele crestate pe capetele căpriorilor. În aria arhitecturii populare româneşti casa şi cămara existente în construcţii independente în structura gospodăriei apar şi în alte zone etnografice cum ar fi Hunedoara sau Munţii Apuseni.