20 noiembrie 2016

Voitinel, Suceava

Gospodăria Voitinel, sec. XVIII, judeţul Suceava

Satul Voitinel (azi comună) este situat în partea nordică a depresiunii Rădăuţi, încadrându-se din punct de vedere tipologic aşezărilor de tip adunat.

Ocupaţiile de bază ale locuitorilor sunt creşterea vitelor, agricultura şi lucrul la pădure la care se adaugă cultura cartofilor şi apicultura, în localitate existând mai multe stupine.

Abundenţa lemnului din zonă a determinat folosirea acestuia în special la construcţiile tradiţionale, fapt ilustrat şi de gospodăria transferată în muzeu în anul 1960. Aceasta este alcătuită din casă, bucătărie de vară, fântână şi o cuşcă pentru câine.

Construită din bârne masive, pe o temelie joasă din piatră, locuinţa cuprinde în plan o tindă mediană, fără tavan, o „odaie” mică pentru locuit, „casa mare”(camera de oaspeţi), o cămară şi un foişor care apără intrarea de capriciile naturii. Acoperişul, cu patru pante, are învelitoarea din draniţă de brad. În partea exterioară pereţii sunt acoperiţi cu o humă naturală de culoare alb-cenuşie.

În tindă se pot vedea câteva obiecte de uz gospodăresc iar în cele două încăperi se remarcă cuptoarele masive cu vatră liberă şi loc de dormit. În „casa mare” mobilierul tradiţional este simplu fiind realizat de meşteri locali; laviţele sunt aşezate lângă pereţi iar masa, patul şi dulapul completează inventarul încăperii.

Decorarea interiorului este realizată cu ajutorul a numeroase categorii de ţesături (ştergare, lăicere, păretare) asociate cu diverse piese ale costumului tradiţional de sărbătoare (expuse pe culmea aflată deasupra patului) şi cu obiecte ceramice aranjate cu gust pe rafturile celor două blidare.

Bucătăria de vară, cu pridvor, adăpostea ustensilele necesare la bucătărie iar fântâna din cadrul gospodăriei se remarcă prin „ghizdul” obţinut dintr-un trunchi de lemn şi prin manivela tip „cioc de barză”.

Întregul ansamblu arhitectural constituie un complex unitar de viaţă şi cultură populară de pe meleagurile bucovinene.