20 noiembrie 2016

Zăpodeni, Vaslui

Bordei Zăpodeni, jud. Vaslui, sec. XVII

Situat la numai 15 km de oraşul Vaslui, în Podişul Central Moldovenesc, satul Zăpodeni nu face excepţie de la categoria tipică a aşezărilor rurale specifice zonei deluroase, fiind o aşezare de tip răsfirat. Mediul natural – geografic a oferit şi oferă condiţii propice practicării intense a agriculturii, culturii viţei de vie şi, în mai mică măsură, creşterii vitelor, pomiculturii şi albinăritului.

Casa, aflată în muzeu din anul 1961, reprezintă un străvechi tip de locuinţă (locuinţa monocelulară) care se înscrie printre cele mai valoroase documente ale arhitecturii populare moldoveneşti, de la mijlocul sec. al XVII-lea. Construită din bârne masive de stejar, încheiate la capete în „cheotori“ drepte, casa cuprinde doar o singură încăpere, cu acces direct şi este prevăzută cu ferestre mici, acoperite odinioară cu burduf de oaie.

Casa are acoperiş în patru ape, cu învelitoare din stuf bătut după o veche tehnică, numită „la prăştina“. Streaşina este foarte amplă, adăpostind pereţii de intemperii. Spaţiul deschis (prispa, foişorul), element caracteristic al arhitecturii tradiţionale româneşti, este înlocuit la acest tip de locuinţă de o bancă cioplită dintr-un trunchi de stejar.

Interiorul are o înfăţişare modestă, dar în acelaşi timp deosebit de plăcută. Sistemul de încălzire este format dintr-un cuptor cu vatră liberă, adosat colţului din stânga intrării. Pe lângă pereţi sunt amplasate o laviţă – pat şi apoi, alte două laviţe de stejar şi nuc, sprijinite pe ţăruşi bătuţi în pământ. O ladă de zestre, o măsuţă joasă şi patru scăunele -„bedrege“ (făcute din cioturi de copac) – completează interiorul locuinţei. .

Ţesăturile (ţoluri învârstate şi în carouri, lăicere, covoare, şervete) sunt aşezate pe laviţe şi expuse pe o culme deasupra patului. Hainele de sărbătoare (catrinţe, brâie, cămăşi, bundiţe), plasate tot pe culme, creează o ambianţă plăcută şi originală care exprimă preocuparea pentru confort a sătenilor şi dragostea lor pentru frumos.