6 noiembrie 2017

HANUL “ LA BARIERĂ” (“LA FRÂNCU”), VĂLENII DE MUNTE

Sec. XIX

Hanul “La Frâncu”, cunoscut şi sub numele de Hanul „La Barieră”, a fost transferat în anul 1990 din localitatea Vălenii de Munte – Prahova, de pe drumul ce străbate Munţii Bucegi din Muntenia spre Transilvania prin Cheia. Vălenii de Munte, veche aşezare prahoveană de pe Valea Teleajenului, se află situată într-o frumoasă regiune colinară în care ocupaţiile de bază ale locuitorilor sunt cultura pomilor fructiferi şi creşterea animalelor, zona fiind cunoscută pentru producerea ţuicii şi a rachiului.

În locurile unde existau adevărate „vaduri negustoreşti” au apărut, în chip firesc, hanuri. În acest context socio-economic a apărut şi hanul „La Barieră”, cunoscut şi sub numele de Hanul “La Frâncu”, situat la marginea Vălenilor de Munte. Construit la începutul secolului al XIX-lea, hanul a constituit un cunoscut loc de popas, atât pentru negustori cât si pentru oieri. În memoria locală se păstrează amintirea unei călătorii a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care ar fi poposit la acest han.

Construcţia are o pivniţă, destinată alimentelor şi a vinului, şi două caturi (etaje), fiecare cat având câte o încăpere. Parterul adăposteşte o sală pentru servitul mesei şi bucătăria. Caturile au câte o prispă largă la faţadă, cu stâlpi din lemn, frumos ornamentaţi, şi cu balustradă din scândură traforată la parter, respectiv tencuită la etaj. Pivniţa şi parterul au pereţii construiţi din piatră de râu, iar etajul din zidărie de cărămidă, tencuiţi şi la interior şi la exterior. De pe prispă se face accesul la catul superior, printr-o scară de lemn cu dublă rampă. Acoperişul este în patru ape, fiind acoperitcu învelitoare de şiţă măruntă de brad, bătută în solzi.

În vecinătatea sa este amenajat locul pentru păstrarea butoaielor de vin, pentru teasc şi pentru instalaţia de distilare a ţuicii. Alături se află locul în care se potcoveau animalele.