12 iulie 2018

Teasc de stors ceara, sf. sec. al XVIII-lea, Sebeşu de Jos, jud. Sibiu

Teascul este construit din lemn masiv de stejar, având grinda de presare (crăcana) de 8,9 m lungime, iar lăţimea de 0,5 m; stâlpul de susţinere (înlocuit în 1954) are înălţimea de 2,1 m, iar şurubul (vârtejul) din păr sălbatic, este strunjit, având înălţimea de 3 m. Construcţia este prevăzută cu vatră, unde se fierbea boştina (ceea ce rămâne din fagure după extragerea mierii) pentru obţinerea cerii, în două mari cazane metalice, fumul fiind evacuat printr-un horn de cărămidă. Focul era alimentat cu lemne, ulterior folosindu-se cauciucuri uzate.

Un şopron (şop) cu pereţi din piatră lipiţi cu lut şi învelitoare din ţiglă de Jimbolia adăposteşte atât instalaţia, cât şi vatra pentru fierberea boştinei.

Teascul a funcţionat până în anul 1997.

Ceara din Ţările Române era de cea mai bună calitate, fiind unul dintre  principalele articole pentru export; se exporta în Imperiul Otoman, Rusia, Ungaria, Polonia, Genova, Veneţia, Germania.