20 noiembrie 2016

Valea Doftanei, Prahova

Cabană forestieră
Construită în anul 1946 de către meşterii locali, cabana forestieră din bazinul silvic Valea Doftanei a fost folosită ca sediu administrativ de către conducerea acestui bazin forestier, considerat şi în prezent cel mai mare din judeţul Prahova. Cabana dispunea de birouri, spaţii de cazare, bucătărie şi sală de mese. Aici se stabileau cantităţile şi esenţele de lemn care se exploatau. Aparţinând fostului I.F.E.T., exploatarea silvică Valea Doftanei aproviziona cu lemn marile combinate care produceau mobilier, Combinatul de lemn Pipera – Bucureşti fiind principalul beneficiar. În acelaşi timp, cabana a fost folosită şi pentru petreceri, nunţi, ca spaţiu de protocol sau ca locaţie pentru desfăşurarea taberelor de creaţie pentru artişti plastici. Cabana din muzeu constituie o replică a celei din teren, mult prea deteriorată pentru a putea fi transferată. Construcţia, ridicată din buşteni de brad îmbinaţi în cheutori rotunde, pe temelie din piatră, se înalţă pe două niveluri: parterul cu o terasă deschisă, cuprinzând trei camere şi bucătărie, şi etajul, cu acces de pe latura stângă cu scară de lemn, având în plan tot trei încăperi şi balcon. Acoperişul are învelitoarea din draniţă de fag horjită, bătută la un singur rând, specifică zonei Valea Doftanei. În imediata vecinătate a fost ridicat un chioşc cu draniţă de fag horjită şi bătută la un singur rând. Spaţiul era prevăzut ca loc de luat masa pe timpul verii. În momentul desfiinţării I.F.E.T., după 1990, cabana şi-a pierdut funcţionalitatea.