20 noiembrie 2016

Câmpanii de Sus, Bihor

Gospodărie, sec. al XIX-lea

Gospodăria provine din valea superioară a Crişului Negru, la baza Munţilor Bihariei. Structura şi organizarea gospodăriei reflectă ocupaţiile principale ale locuitorilor din această zonă (creşterea animalelor şi cultivarea pământului pe loturi mici) prin locul acordat anexelor: şură cu grajduri, magazii, cocină şi oloiniţă.

Construcţiile sunt realizate pe temelie înaltă de piatră cu pereţi din lemn (tencuiţi şi zugrăviţi la casă) şi sunt acoperite cu şindrilă de brad. Casa cuprinde o tindă mediană, două camere de locuit şi prispa cu foişor cu stâlpi la faţadă. În „casa mare” organizarea interiorului este caracteristică sfârşitului secolului al XIX-lea: produse de olărit aparţinând centrelor  din Sălişte de Vaşcău, Criştioru de jos şi Leheceni, icoane, lăzi cu capacul bombat produse de meşterii lădari din Budureasa şi alte piese de mobilier, produse ale fierarilor din Vărzari, ţesături de cânepă şi bumbac (ştergare, feţe de masă, perne), piese de costum realizate de cojocarii din Vaşcău şi sumane din Sârbeşti.