20 noiembrie 2016

Călineşti, Maramureş

Casă maramureşeană, 1948
Comuna Călineşti este situată în depresiunea Maramureşului, pe Valea Cosăului şi respectiv Valea Veleniului, fiind atestată documentar încă din anul 1381. Ocupaţiile principale ale localnicilor au fost creşterea animalelor (vaci, oi, bivoli, cai), agricultura, dar şi lucrul la pădure (aşezarea se află în vecinătatea pădurii Călineştiului). Casa tradiţională transferată din această localitate a fost construită în 1948 de către meşterul local Utan Gavril, ajutat de către fiii săi Petru şi Mihai; este o construcţie din bârne de brad îmbinate în „cheotori” tip „coadă de rândunică”, fiind aşezată pe un soclu din piatră de râu; pe două dintre laturi casa dispune de prispă, numită în zonă „şatră”, iar în faţa intrării are un elegant „târnaţ” de formă hexagonală. Tălpile construcţiei sunt din stejar, iar şarpanta şi învelitoarea sunt realizate din lemn de răşinoase. Casa dispune de patru încăperi: o tindă centrală, o cămară în prelungirea tindei (de unde o scară de lemn duce către pod), camera „curată” (în partea dreaptă) şi camera de locuit (în stânga).