20 noiembrie 2016

Casă Ţicleni, Gorj

Gospodărie de viticultor, sec. al XIX-lea
Localitatea gorjeană Ţicleni este înconjurată de dealurile subcarpatice dintre Jiu şi Gilort din Oltenia şi cele ale Podişului Getic, într-o zonă cu păduri de foioase şi conifere. Locuitorii acestui vechi sat de moşneni au fost crescători ai animalelor şi viticultori, fapt evident când se privesc dealurile în care se află „pimniţele”, construcţii din lemn acoperite cu coarde de viţă de vie pentru păstrarea vinului şi a uneltelor. Casa este o construcţie cu două niveluri, ridicată pe temelie de piatră; pe tălpile groase numite „urşi” sau „groşi” se înalţă structura pereţilor din bârne groase de stejar cioplite pe patru laturi, încheiaţi în cheutori drepte. Planul cuprinde la parter o singură încăpere – pivniţa, cu prispă deschisă, iar etajul, la care se urcă pe o scară laterală, are o prispă închisă cu balustradă şi două încăperi cu uşi separate: bucătăria, „căminele” şi camera de zi, „hodaia”. Pereţii etajului sunt lipiţi cu lut şi văruiţi. Acoperişul în patru pante este învelit cu şindrilă, „frăştină”, coama terminându-se cu „ciocârlani” şi cu „ţepe” cioplite. Faţada este decorată cu motive specifice gorjeneşti: un brâu sculptat aproape continuu la nivelul deasupra ferestrelor şi vertical la mijlocul faţadei; iar la colţuri – “undrele” sculptate.