20 noiembrie 2016

Cut, Alba

Gospodărie de apicultor, 1882
Localitatea Cut, atestată documentar încă din anul 1291, este un sat de tip adunat, reprezentativ pentru zona etnografică Valea Secaşului. Ocupaţiile de bază ale majorităţii locuitorilor au fost agricultura, creşterea animalelor şi viticultura. Gospodăria adusă în muzeu în anul 2011 a aparţinut uneia dintre familiile cele mai vechi şi mai înstărite din sat. Începând cu perioada interbelică şi până în anii 1960, apicultura a fost principala îndeletnicire a familiei Boca. Gospodăria este compusă din casă, şură şi stupină. Casa a fost construită în anul 1882 de către tânărul Augustin Boca şi părinţii săi – Iosif şi Ana Boca. Iniţial a avut trei încăperi, în timp adăugându-se alte două. Transferat în muzeu alături de un bogat inventar, obiectivul muzeal Cut redă modul în care dinamica ocupaţională a unei familii dintr-un sat transilvănean se regăseşte în structura şi organizarea gospodăriei tradiţionale, dar şi a locuinţei. Camera frumoasă şi tinda sunt amenajate conform specificului local. Interiorul camerei de locuit ilustrează însă ultima etapă de locuire – cu mobilier “stil” şi cu obiecte ce reflectă preocupările intelectuale ale ultimilor proprietari, Ana (strănepoata lui Augustin Boca) şi Ilie Moise (reputat etnolog şi profesor la Universitatea din Sibiu).