20 noiembrie 2016

Gospodărie huţulă cu ocol întărit, sec. al XIX-lea , Breaza, jud. Suceava

Situată în cătunul de pe dealul Răchitiş la cota 1200 m, comuna Breaza, gospodăria achiziţionată de Muzeul Naţional al Satului a aparţinut unei familii de huţuli şi este specifică aşezărilor risipite pe înălţimi. Deşi în Breaza a locuit o populaţie românească, istoria localităţii este legată şi de aşezarea huţulilor în această zonă.

Gospodăria cu ocol întărit, ce a aparţinut huţulului Procopiuc, a fost construită la sfârşitul secolului XIX şi a suferit modificări şi îmbunătăţiri aduse de-a lungul vremii: tencuială interioară şi exterioară la pereţii casei, înlocuirea sistemelor de încălzit şi preparare a hranei de tip arhaic cu vatră liberă cu sobe din zidărie de cărămidă, cu horn şi coş de evacuare a fumului afară, lărgirea grajdului etc.

Casa de locuit, cu acoperiş în patru ape şi cu pereţi din bârne lemn în cununi orizontale, tencuiţi şi zugrăviţi în interior şi la exterior, are un plan format din prispa parţială, închisă, camera de zi, camera curată şi cămara. În interior locuinţa are mobilier de lemn specific secolului XX şi o abundenţă de ţesături de interior, lăicere, covoare, năframe fixate pe pereţi.

Creşterea animalelor ca ocupaţie principală este ilustrată de dimensiunile grajdului (peste 14 m lungime) şi de podul amplu pentru depozitarea furajelor. Grajdul pentru vite şi cai este compartimentat în două încăperi, având la capete adosate ocolul viţeilor şi ocolul oilor, prevăzut cu ţarc. Planul gospodăriei se completează cu şopronul pentru lemne şi şopronul pentru depozitarea saniei (sanceul), a carului şi a plugului şi eventual a saniei de plimbare. De ambele părţi ale casei, pe laturile înguste se află câte o şură – aşa cum o numesc bucovinenii – pentru depozitarea uneltelor şi a lemnelor de foc. În mijlocul curţii se află fântâna specifică zonei. Izolarea şi depărtarea de alte gospodării şi prezenţa animalelor sălbatice în pădurile din jur duc la constituirea unor gospodării cu curţi închise pe toate laturile, care capătă caracterul unui ocol cu gard tip zăplaz şi două intrări.