20 noiembrie 2016

Moşteni-Greci, Argeş

Pivniţă cu cămară, sec. al XIX-lea
Pivniţa cu cămară de la Moşteni – Greci, numită şi pimniţă cu conac, reprezintă o anexă gospodărească construită în afara vetrei satului, fiind destinată păstrării fructelor, a ţuicii şi adăpostirii uneltelor. Deşi servea ca „locuinţă de deal” construcţia în cauză a fost mutată în jurul anului 1860 de pe amplasamentul original al familiei. Construcţia, cu un plan de formă aproximativ pătrată şi cu dimensiuni relativ reduse, este compusă din două niveluri: pivniţa şi cămara cu prispă. Pereţii pivniţei, ridicaţi peste o temelie din piatră de râu tăiată, sunt executaţi din piatră de râu făţuită şi cărămidă lucrată manual, în tehnica ”zidărie în lăcriţă” având ca liant mortar din var şi nisip. Cămara, aflată deasupra pivniţei, este construită din bârne de stejar cioplite cu barda, îmbinate în ”cheotori” româneşti cu capetele tălpilor mult alungite faţă de îmbinare. Pereţii de lemn sunt împănaţi din loc in loc cu „melci” (cuie de lemn). Accesul la etaj se face cu ajutorul unei rampe din scânduri cu trepte din buşteni crăpaţi. Prispa din faţa cămării este străjuită de o balustradă închisă, prevăzută cu trei stâlpi crestaţi în forme geometrice, decoraţi în partea superioară cu motivul stelei în colţuri sau cum i se mai spune în zonă „crucea în creastă”. Acoperişul în patru ape, construit din lemn de brad, are o învelitoare din şindrilă, bătută în tehnica „pană şi uluc”.