20 noiembrie 2016

Biblioteca

Conform Ordinului de Ministru nr. 2402 din 15.06.2017 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia:

Eliberare permis bibliotecă (1 săptămână)……………………………………………………………………… 10 lei
Eliberare permis pentru servicii de lectură la Bibliotecă – Sala de Lectură ………………………….30 lei/an
*Copii xerox după materialele de bibliotecă………………………………………….. 0,50 bani/p/A4/alb-negru
*Copii xerox după materialele de bibliotecă……………………………………………………. 1,5 lei/p/A4/color
*Pe baza unei motivații; nu mai mult de 30 de file;

Scanări după materiale de bibliotecă (150 dpi) şi copiere pe suportul solicitantului …………….. 1 leu/p/A4
Stocarea pe suportul muzeului (CD, DVD) ……………………………………………………………. 5 lei/suport
*Pe baza unei motivații; nu mai mult de 30 de file;
* Numai dacă starea fizică a documentul permite;
Este permisă fotografierea cărții cu aparatul propriu dar numai cu acordul custodelui de sală.

Website Security Test