20 noiembrie 2016

Biblioteca

Conform Ordinului de Ministru nr. 2438 din 17.06.2014 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia:

Copii xerox după materialele de bibliotecă – 2 lei/p/A4
Scanări după materiale de bibliotecă (150 dpi) şi copiere pe suportul solicitantului – 1 leu/p/A4
Stocarea pe suportul muzeului (CD, DVD) – 2 lei/suport
Abonament Sală de Lectură (1 săptămână) – 10 lei
Abonament Sală de Lectură (1 an) – 100 lei