20 noiembrie 2016

Programe cultural-educative

Conform Ordinului Ministrului Culturii nr. 2032/15.01.2019 – TARIFE APROBATE PENTRU MUZEUL NAȚIONAL AL SATULUI ”DIMITRIE GUSTI” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia, organizăm următoarele activități cultural-educative:

Programe educative

Ateliere de creaţie* – şcoli, grădiniţe, licee, seniori……………………………………………15 – 100 lei/pers./1.5 h (în funcție de tipul de atelier)

*Pentru aceste servicii, solicitările se fac în scris la adresa contact@muzeul-satului.ro. După analizarea solicitării în termen de 10 zile lucrătoare, în cazul unui răspuns pozitiv, activitatea propusă se va realiza în urma încheierii unui contract. Dacă solicitarea necesită întocmirea unei oferte de preț mai elaborată (cu contractare de colaboratori, aprobări ISU, aprobări DSV etc.) este posibil ca timpul de răspuns să se prelungească până la 20 zile lucrătoare.

Tabăra de creaţie „Vara pe uliţă……………………………………………………………..    300 lei/copil/modul/săpt.

Este inclusă și taxa pentru un însoțitor;

Gratuitate – în limita a 1/3 din locurile disponibile pentru următoarele categorii (copii provenind din medii sociale defavorizate, ONG-uri, centre de plasament – pe bază de cerere aprobată de manager).

Târguri

– societăţi comerciale, PFA-uri, IMM-uri, Individuale etc………………………………………………. 150 lei/eveniment

– utilități firme (racordarea la rețeaua de electricitate, obiecte pentru depozitarea gunoiului, pază, logistică) ………………………………………………………………………………………………………………………..50 lei/zi