20 noiembrie 2016

Programe cultural-educative

Conform Ordinului de Ministru nr. 2438 din 17.06.2014 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia:

Ateliere de creaţie – şcoli, grădiniţe*

 5 – 50  lei/pers./1.5 h

*În funcţie de tipul de atelier.

 

Tabăra de creaţie „Vara pe uliţă

150 lei/copil/modul/săpt.
20 lei/însoţitor/modul

Se oferă gratuitate – în limita a 1/3 din locurile disponibile pentru următoarele categorii (copii provenind din medii sociale defavorizate, ONG-uri, centre de plasament).

 

Târguri

meşteri populari 30 – 50 lei/pers./eveniment*
firme 150 – 300 lei/eveniment*

*În funcţie de durata evenimentului

Se oferă gratuitate pentru:

–  meşterii populari participanţi pentru prima dată la eveniment;
–  meşterii populari care nu au pensie şi nu beneficiază de nici un fel de venit.