20 noiembrie 2016

Servicii culturale pentru terţi

Conform Ordinului de Ministru nr. 2438 din 17.06.2014 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia:

Sala Victor Ion Popa 40 pers. – 500 lei/oră
peste 40 pers. – 1000 lei/oră
Sala de Sticlă 1 – 50 pers. – 500 lei/ eveniment
Foaier Victor Ion Popa 500 lei/ eveniment
Organizare entertainment (ateliere, programe culturale, proiecție filme, team-building) 40 pers. – 500 lei/oră
peste 40 pers. – 1000 lei/oră
Acţiuni interactive de ilustrare a datinilor şi obiceiurilor la români (nuntă, botez, obieciuri din regristrul sărbătorilor precereştine – drăgaica, storsul strugurilor, paparude) 300 – 1000 lei/eveniment
Consultanţă experţi 200 lei
Conexe: logistică (bănci, scaune, mese) 200 lei

Săli de expoziţie

Organizare expoziţii temporare:

Şura Bancu 500 lei/15 zile
Gh Focşa 2000 lei/15 zile
Lena Constante 500 lei/15 zile
H. Stahl 500 lei/15 zile
Sala de Sticlă 500 lei/15 zile
Casa Glod 500 lei/15 zile

Organizare expoziţie temporară cu logistica* Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”:

Şura Bancu 1000 lei/15 zile
Gh Focşa 4000 lei/15 zile
Lena Constante 1000 lei/15 zile
H. Stahl 1000 lei/15 zile
Sala de Sticlă 1000 lei/15 zile
Casa Glod 1000 lei/15 zile

Organizare presupune* logistica Muzeului, popularizare, sonorizare.

Organizare aniversări, serbări pentru grădiniţe/şcoli 300-1500 lei/eveniment

Presupune logistica Muzeului – sonorizare, mese, bănci, scaune

Solicitarea se va face în scris, prin Secretariat, pe fax – 021 317 90 68, mail – contact@muzeul-satului.ro.
* Toate taxele de mai sus vor face obiectul unui contract încheiat în prealabil între Muzeu şi instituţia/entititatea care solicită serviciul cultural.

Plata se va face:

– numerar – la Casieria muzeului conform contractuluiordin de plată;
– în conturile Muzeului specificate în contract.

Cota de adaos comercial
Se aprobă ca, la formarea preţurilor de vânzare pentru mărfurile care se comercializează prin standurile proprii ale Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, cota de adaos comercial maxim practicată este cuprinsă între 5 – 100 % şi 24 % TVA.