20 noiembrie 2016

Servicii de specialitate – restaurare, conservare

Conform Ordinului de Ministru nr. 2438 din 17.06.2014 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia:

CALCULAREA COSTULUI CĂTRE TERŢI A SERVICIILOR DE SPECIALITATE

Laboratorul Muzeului Naţional al Satului poate oferi către terţi următoarele servicii:

– Analize fizico-chimice;
– Restaurare pictură;
– Restaurare metal;
– Restaurare textile, piele;
– Restaurare ceramică;
– Restaurare lemn;
– Tratamente de conservare monumente de lemn;
– Tratamente de conservare obiecte de lemn, textile, piele, etc;
– Tratamente de ignifugare lemn.

Devizul acestor lucrări cuprinde următoarele elemente:

– cheltuieli de manoperă: număr de ore estimate a fi necesare fiecărei operaţiuni x valoarea orei;
– cheltuieli materiale: instrumentar de unică folosinţă, consumabile, alte cheltuieli;
– cheltuieli de deplasare, după caz;
– cheltuieli de regie 25 %
– beneficiu instituţie (10%).

Pentru fiecare specialitate în parte, explicitarea cheltuielilor materiale şi de manoperă este prezentată estimativ în anexele următoare, după caz. În cazul în care gradul de complexitate al lucrărilor efectuate a necesitat un timp de lucru, respectiv cheltuieli materiale mai mici sau mai ridicate faţă de valorile estimate, se va întocmi un deviz postcalcul al lucrărilor.

LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE

lei
1. Prelevare probe
Cheltuieli manoperă (8 ore x 9 lei/oră)……………………………… 76
Cheltuieli materiale …………………………………………………. 8

2. Examinare preliminară probă
Cheltuieli manoperă (0.5 ore x 9 lei/oră)……………………………. 4.5
Cheltuieli materiale …………………………………………………. 2

3. Analiză prin teste microchimice
Cheltuieli manoperă (2 ore x 9 lei/oră)………………………………. 18
Cheltuieli materiale ………………………………………………….. 25

4. Analiza prin teste de colorare lianţi
Cheltuieli manoperă (2 ore x 9 lei/oră)……………………….……… 18
Cheltuieli materiale ………………………………………………….. 25

5. Analiza prin măsurarea punctului de topire
Cheltuieli manoperă (2 ore x 9 lei/oră)………………………………. 18
Cheltuieli materiale ………………………………………………….. 20

6. Analiză prin spectrometrie infraroşu Transformat Fourier
Cheltuieli manoperă (6 ore x 9 lei/oră)………………………………. 18
Cheltuieli materiale …………………………………………………. 30

7. Analiză prin spectrometrie de raze X
Cheltuieli manoperă (4 ore x 9 lei/oră)………………………………. 18
Cheltuieli materiale …………………………………………………. 20

8. Determinări de pH.
Cheltuieli manoperă (1 ore x 9 lei/oră)…………… …………………. 9
Cheltuieli materiale …………………………………………………. 20

9. Microfotografie probe prelevate, rezultate teste microchimice şi lianţi/foto
Cheltuieli manoperă (0.5 ore x 9 lei/oră)/foto………………………… 4.5
Cheltuieli materiale /foto……………………………………………… 2

10. Înglobare probe în răşină, secţionare şi şlefuire
Cheltuieli manoperă (16 ore x 9 lei/oră)…………………….……… 144
Cheltuieli materiale ………………………………………………… 20

11. Examinare microscop
Cheltuieli manoperă (0.5 ore x 9 lei/oră)…………… ……………….. 4.5
Cheltuieli materiale /foto……………………………………………… 2

12. Întocmire fişă stratigrafică
Cheltuieli manoperă (1.5 ore x 9 lei/oră)……………………………… 13,5
Cheltuieli materiale …………………………………………………… 2

13. Întocmire fişă analiză raze X
Cheltuieli manoperă (1.5 ore x 9 lei/oră)……………………………… 13,5
Cheltuieli materiale …………………………………………………… 2

14. Întocmire fişă analiză infraroşu FTIR
Cheltuieli manoperă (1.5 ore x 9 lei/oră)……………… ………………13,5
Cheltuieli materiale ……………………………………………………. 2

15. Întocmire fişă microchimică şi de lianţi
Cheltuieli manoperă (1.5 ore x 9 lei/oră)………………… …………….13,5
Cheltuieli materiale ……………………………………………………. 2

16. Întocmire fişă determinări pH, punct topire
Cheltuieli manoperă (1 oră x 9 lei/oră)…………………………………. 9
Cheltuieli materiale …………………………………………………….. 2

17. Întocmire raport de analiză obiectiv
Cheltuieli manoperă (3 ore x 9 lei/oră)…………………………………. 27
Cheltuieli materiale ……………………………………………………. 10

LABORATOR DE CONSERVARE

lei
1. Examinare preliminară obiectiv (tratament insecto-fungicid sau ignifugare)
Cheltuieli manoperă (4 ore x 7,8 lei/oră)………………… ……………….27.2
Cheltuieli materiale ……………………………………………….. …… 40

2. Curăţarea şi pregătirea materialului lemnos/mp (insecto-fungicid sau ignifugare)
Cheltuieli manoperă (0.5 ore x 5.2 lei/oră)……………… ………………. 2.6
Cheltuieli materiale ……………………………………………………… 10

3. Tratament prin pensulare / mp (insecto-fungicid sau ignifugare)
Cheltuieli manoperă (0.8 ore x 5.2 lei/oră)…………… ………………… 4.16
Cheltuieli materiale …………………………………………….consum specific

4. Tratament prin pulverizare/mp (insecto-fungicid sau ignifugare)
Cheltuieli manoperă (0.6 ore x 5.2 lei/oră)……………… ………………. 3.12
Cheltuieli materiale ………………………………………..……consum specific

5. Tratament prin injectare/mp
Cheltuieli manoperă (3 ore x 5.2 lei/oră)…………… …………..………..15.6
Cheltuieli materiale …………………………………………….consum specific

6. Realizare fişă calitate tratament/obiectiv
Cheltuieli manoperă (8 ore x 7,8 lei/oră)………………… ……………….54.4
Cheltuieli materiale ………………………………………………………. 20

7. Întocmire raport de lucru/obiectiv (tratament sau ignifugare)
Cheltuieli manoperă (8 ore x 7,8 lei/oră)……………… ………………….54.4
Cheltuieli materiale ………………………………………………………. 45

8. Realizare probă de ignifugare + buletin de încercare la foc pompieri
Cheltuieli manoperă (8 ore x 7,8 lei/oră)………………… ……………….54.4
Cheltuieli materiale ………………………………………………………..20
Taxă buletin pompieri……………………………………………………..300

9. Tratamente termice textile, piele, covoare
Cheltuieli manoperă (3 ore x 5.2 lei/oră)/10 obiecte………………………15.6
Cheltuieli materiale ………………………………………………………..15

LABORATOR RESTAURARE METAL

lei
1. Examinare preliminară obiect, documentaţie
Cheltuieli manoperă (4 ore x 5.2 lei/oră)…………… ……………. 20.8
Cheltuieli materiale ……………………………………………….. 20

2. Prepararea soluţiilor/funcţie de suportul piesei
Cheltuieli manoperă (2 ore x 5.2 lei/oră)…………… ……………….10.4
Cheltuieli materiale …………………………………………………. 60

3. Degresarea obiectului
Cheltuieli manoperă (6 ore x 5.2 lei/oră)…………… ……………….31.2
Cheltuieli materiale …………………………………………………. 40

4. Curăţarea obiectului
Cheltuieli manoperă (8 ore x 5.2 lei/oră)…………… ………………. 41.6
Cheltuieli materiale …………………………………………………. 80

5. Neutralizare – uscare
Cheltuieli manoperă (8 ore x 5.2 lei/oră)………… ………………….. 41.6
Cheltuieli materiale ………………………………………………….100

6. Conservare finală
Cheltuieli manoperă (2 ore x 5.2 lei/oră)………… ………………….10.4
Cheltuieli materiale ………………………………………………….. 80

7. Întocmire raport de restaurare
Cheltuieli manoperă ( 8 ore x 5.2 lei/oră)……… ……………………..41.6
Cheltuieli materiale …………………………………………………… 40

LABORATOR DE RESTAURARE CERAMICĂ

lei
1. Examinare preliminară obiect, documentaţie
Cheltuieli manoperă (4 orex 4.7 lei/oră)……………… ……………18.8
Cheltuieli materiale ……………………………………………….. 20

2. Curăţare în soluţie de detergent neutru
Cheltuieli manoperă (1oră x 4.7 lei/oră)…………… ………………. 4.7
Cheltuieli materiale …………………………………………………. 5

3. Curăţare cu solvenţi
Cheltuieli manoperă (8 ore x 4.7 lei/oră)………… …………………37.6
Cheltuieli materiale …………………………………………………..8

4. Asamblare până în 5 fragmente
Cheltuieli manoperă (2 ore x 4.7 lei/oră)………… …………………..9.4
Cheltuieli materiale …………………………………………………. 14

5. Asamblare peste 5 fragmente
Cheltuieli manoperă ( 5 ore x 4.7 lei/oră)………… …………………23.5
Cheltuieli materiale ………………………………………………….15

6. Completare fragmente lipsă şi finisare
Cheltuieli manoperă (4ore x 4.7 lei/oră)………………… …………..18.8
Cheltuieli materiale …………………………………………………. 15

7. Chituirea casurilor şi finisare
Cheltuieli manoperă (8 ore x 4.7 lei/oră)……………… …………….37.6
Cheltuieli materiale …………………………………………………. 51.3

8. Operaţii dechituire şi fiinisare
Cheltuieli manoperă (5ore x 4.7 lei/oră)……………… ……………..23.5
Cheltuieli materiale …………………………………………………..48

9. Retuş de culoare
Cheltuieli manoperă (16 ore x 4.7 lei/oră)…………… ………………75.2
Cheltuieli materiale ………………………………………………….. 20

10. Impregnare cu paraloid pentru smalţ friabil
Cheltuieli manoperă (1 ore x 4.7 lei/oră)…………… ……………….. 4.7
Cheltuieli materiale ………………………………………………….. 20

11. Întocmire raport de restaurare
Cheltuieli manoperă ( 8 orex 4.7 lei/oră)……………… ……………..37.6
Cheltuieli materiale ………………………………………………….. 40

LABORATOR RESTAURARE PICTURĂ

Pictură tempera pe lemn
lei
1. Examinare preliminară obiect, documentaţie
Cheltuieli manoperă (16 ore x 7 lei/oră)……………… ……………….112
Cheltuieli materiale ……………………………………………….. ….. 30

2. Consolidare strat pictural la rece/cmp
Cheltuieli manoperă (0.01 ore x 7 lei/oră)/cmp..………… ……………0.07
Cheltuieli materiale/cmp………………………………………………. 0.03

3. Consolidare strat pictural la cald/cmp
Cheltuieli manoperă (0.03 ore x 7 lei/oră)/cmp……………………….. 0.21
Cheltuieli materiale/cmp………………………………………………..0.05

4. Completare lacune (curăţare, chituire, finisare)/cmp
Cheltuieli manoperă (0.05 ore x 7 lei/oră)/cmp……………………….. 0.35
Cheltuieli materiale /cmp……………………………………………….0.05

5. Curăţarea stratului pictural/cmp
Cheltuieli manoperă (0.05 ore x 7 lei/oră)/cmp…………………………0.35
Cheltuieli materiale/cmp……………………………………………… . 0.08

6. Integrare cromatică/cmp
Cheltuieli manoperă (0.07ore x 7 lei/oră)/cmp…………………………. 0.49
Cheltuieli materiale /cmp.………………………………………………..0.08

7. Vernisarea icoanei/cmp
Cheltuieli manoperă (0.01 ore x 7 lei/oră)/cmp………………………… 0.07
Cheltuieli materiale /cmp…………………………………………………0.05

8. Curăţarea suportului de lemn/cmp
Cheltuieli manoperă (0.03 orex 7 lei/oră)/cmp………………………….0.21
Cheltuieli materiale /cmp………………………………………………..0.02

9. Completarea lacunelor suportului de lemn/cmp
Cheltuieli manoperă (0.04 ore x 7 lei/oră)/cmp………………………… 0.28
Cheltuieli materiale/cmp…………………………………………………0.02

10. Operaţii de restaurare ale suportului de lemn
Cheltuieli manoperă (8 ore x 5.2 lei/oră)/cmp…..……………………… 41.6
Cheltuieli materiale …………………………………………………..…15

11. Tratament insecto-fungicid
Cheltuieli manoperă (3 ore x 7 lei/oră)………………… ………………..21
Cheltuieli materiale ………………………………………………………5

12. Integrarea cromatică a suportului de lemn/cmp
Cheltuieli manoperă (0.03 ore x 7 lei/oră)/cmp………………………….0.21
Cheltuieli materiale /cmp………………………………………………. 0.02

13. Peliculizarea versoului icoanei/cmp
Cheltuieli manoperă (0.01 ore x 7 lei/oră)/cmp…………………………..0.07
Cheltuieli materiale /cmp…………………………………………………0.08

14. Obturarea orificiilor de zbor insecte xilofage/cmp
Cheltuieli manoperă (0.02 ore x 7 lei/oră)/cmp…………………………..0.14
Cheltuieli materiale/cmp ………………………………………………….0.08

15. Întocmire raport de restaurare
Cheltuieli manoperă ( 8 ore x 7 lei/oră)…………… ……………………..56
Cheltuieli materiale ……………………………………………………….40

Pictură pe sticlă
lei
16. Examinare preliminară obiect, documentaţie
Cheltuieli manoperă (16 ore x 7 lei/oră)………………… ……………..112
Cheltuieli materiale ……………………………………………….. ….. 30

17. Dezasamblare icoană
Cheltuieli manoperă (0.01 ore x 7 lei/oră)/cmp..……… ………………. 0.07
Cheltuieli materiale/cmp……………………………………………….. 0.01

18. Consolidare peliculă de culoare/cmp
Cheltuieli manoperă (0.03 ore x 7 lei/oră)/cmp………………………… 0.21
Cheltuieli materiale/cmp……………………………………………….. 0.01

19. Curăţarea feţei sticlei şi a canturilor/cmp
Cheltuieli manoperă (0.02 ore x 7 lei/oră)/cmp…………………………0.14
Cheltuieli materiale /cmp………………………………………………..0.01

20. Completarea lacunelor suportului de sticlă/cmp
Cheltuieli manoperă (0.04 ore x 7 lei/oră)/cmp………………………… 0.28
Cheltuieli materiale/cmp…………………………………………………0.05

21. Integrare cromatică/cmp
Cheltuieli manoperă (0.07ore x 7 lei/oră)/cmp…………………………..0.49
Cheltuieli materiale /cmp.………………………………………………..0.05

22. Curăţarea ramei şi a capacului de protecţie/cmp
Cheltuieli manoperă (0.01 ore x 7 lei/oră)/cmp………………………… 0.07
Cheltuieli materiale /cmp…………………………………………………0.02

23. Integrarea cromatică a ramei şi a capacului de protecţie/cmp
Cheltuieli manoperă (0.03 ore x 7 lei/oră)/cmp………………………….0.21
Cheltuieli materiale /cmp……………………………………………….. 0.02

24. Confecţionare ramă şi capac de protecţie
Cheltuieli manoperă (5 ore x 5.2 lei/oră)…………………… ……………26
Cheltuieli materiale………………………………………………………. 30

25. Tratament insecto-fungicid a ramei şi capacului de protecţie
Cheltuieli manoperă (2 ore x 7 lei/oră)…..…………………… …………14
Cheltuieli materiale ……………………………………………..………. 18

26. Asamblarea finală a icoanei
Cheltuieli manoperă (3 ore x 7 lei/oră)…..………………… ……………21
Cheltuieli materiale ……………………………………………..………. .5

27. Întocmirea raportului de restaurare
Cheltuieli manoperă (8 ore x 7 lei/oră)…..…………………… …………56
Cheltuieli materiale ……………………………………………..………. 40

LABORATOR RESTAURARE TEXTILE, PIELE

lei
1. Examinare preliminară obiectiv, documentaţie
Cheltuieli manoperă (4 ore x 6.8 lei/oră)…………………… ………… 27.2
Cheltuieli materiale ……………………………………………….. … 20

2. Conservare uscată (solvenţi, detaşare pete) /.mp
Cheltuieli manoperă (1 oră x 5.2 lei/oră)/mp………………………….… 5.2
Cheltuieli materiale /mp…………………………………………………. 5.2

3. Conservare umedă (imersie în soluţie detergent neutru) /mp
Cheltuieli manoperă (1.5 ore x 5.2 lei/oră) /mp…………………………..7.8
Cheltuieli materiale /mp…………………………………………………. 3.3

4. Restaurare zone degradate prin integrare – covoare cu noduri/cmp
Cheltuieli manoperă (0.5 ore x 6,8 lei/oră)/cmp…………………………..3.4
Cheltuieli materiale / cmp..……………………………………………….1

5. Restaurare zone degradate prin integrare – mătase/cmp
Cheltuieli manoperă (0.3 ore x 6,8 lei/oră)/cmp….………………………2.04
Cheltuieli materiale/cmp………………………………………………….1

6. Restaurare zone degradate prin integrare – bumbac/cmp
Cheltuieli manoperă (0.3 ore x 6,8 lei/oră)/cmp………………………….2.04
Cheltuieli materiale/cmp………………………………………………….1

7. Restaurare zone degradate prin integrare – ţesături lână/cmp
Cheltuieli manoperă (0.2 ore x 6,8 lei/oră)/cmp…………………………1.36
Cheltuieli materiale /cmp………………………………………………….1

8. Consolidări pe suport textil prin coasere / mp
Cheltuieli manoperă (20 ore x 5.2 lei/oră)/mp……………………………104
Cheltuieli materiale /mp……………………………………………………30

9. Consolidări pe suport textil cu adezivi /mp
Cheltuieli manoperă (8 orex 5.2 lei/oră)/mp……………………………….41.6
Cheltuieli materiale /mp……………………………………………………45

10. Curăţare piele, blană / obiect
Cheltuieli manoperă (8 ore x 5.2 lei/oră)/obiect…………………………..41.6
Cheltuieli materiale/obiect…………………………………………………10

11. Integrare broderie pe piele/cmp
Cheltuieli manoperă (0.3 ore x 5.2 lei/oră/cmp……………………………1.56
Cheltuieli materiale/cmp…………………………………………………..1.5

12. Înlocuire zone blană degradată / cojoc
Cheltuieli manoperă (40 ore x 5.2 lei/oră)/cojoc..……… …………………208
Cheltuieli materiale ………………………………………………………. 50

13. Consolidări obiecte piele, blană / obiect
Cheltuieli manoperă (8 ore x 5.2 lei/oră)/obiect..………… ………………41.6
Cheltuieli materiale /obiect.……………………………………………… 10

14. Întocmire raport de restaurare
Cheltuieli manoperă ( 8 ore x 6.8 lei/oră)…………… ……………………54.4
Cheltuieli materiale ………………………………………………………. 40

LABORATOR RESTAURARE LEMN

lei
1. Examinare preliminară obiect, documentaţie
Cheltuieli manoperă (4 ore x 6.8 lei/oră)………………………… ………27.2
Cheltuieli materiale ……………………………………………….. …… 20

2. Curăţare/cmp
Cheltuieli manoperă (0.02 ore x 5.2 lei/oră)…………………… …………0.104
Cheltuieli materiale ……………………………………………………….0.02

3. Tratament insecto-fungicid prin pensulare/mp
Cheltuieli manoperă (0.8 ore x 5.2 lei/oră)…………… ………………….4.16
Cheltuieli materiale ………………………………………….consum specific

4. Tratament insecto-fungicid prin injectare/mp
Cheltuieli manoperă (3 ore x 5.2 lei/oră)…………… …………..………..15.6
Cheltuieli materiale ………………………………………….consum specific

5. Completare lacune/cmp
Cheltuieli manoperă (0.04 ore x 5.2 lei/oră)……… ………………………0.208
Cheltuieli materiale ……………………………………………………….0.02

6. Obturare orificii de zbor/cmp
Cheltuieli manoperă (0.02 ore x 5.2 lei/oră)……… ………………………0.104
Cheltuieli materiale ……………………………………………………….0.08

7. Reconstituire ornamente, decor/cmp
Cheltuieli manoperă (1 oră x 5.2 lei/oră) …………………………………5.2
Cheltuieli materiale ………………………………………………………15

8. Integrare cromatică/cmp
Cheltuieli manoperă (0.03 ore x 5.2 lei/oră)……………… ………………0.156
Cheltuieli materiale ……………………………………………………….0.02

9. Peliculizare/cmp
Cheltuieli manoperă (0.01 ore x 5.2 lei/oră)/cmp…………………………0.052
Cheltuieli materiale/cmp………………………………………………… 0.08

10. Întocmire raport de restaurare
Cheltuieli manoperă (8 ore x 5.2 lei/oră)…………………………………….…41.6
Cheltuieli materiale …………………………………………………………..….40