20 noiembrie 2016

Servicii de specialitate – restaurare, conservare

Conform Ordinului Ministrului Culturii nr. 2032/15.01.2019 – TARIFE APROBATE PENTRU MUZEUL NAȚIONAL AL SATULUI ”DIMITRIE GUSTI” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia:

 

Laboratorul Muzeului Naţional al Satului poate oferi către terţi următoarele servicii:

– analize fizico-chimice şi biologice

– restaurare pictură

– restaurare metal

– restaurare textile, piele

– restaurare ceramică

– restaurare lemn

– restaurare corp carte

– tratamente de conservare monumente de lemn

– tratamente de conservare obiecte de lemn, textile, piele etc.

– tratamente de ignifugare lemn.

Devizul acestor lucrări cuprinde următoarele elemente:

– diagnostic preliminar – evaluare necesar intervenţie 30-100 lei/obiect + eventuale cheltuieli de deplasare/transport pentru evaluări în afara instituţiei;

– după caz, cheltuieli deplasare specialişti, cheltuieli transport obiect (se întocmesc în funcţie de cerinţele transportului):

–  10 lei ( tarif minim – costul biletelor de transport în comun), 30 lei (deplasare cu autoturismul muzeului în București) iar pentru distanţe mai mari de 80 km decontarea se va efectua pe ordin de deplasare, conform legii;

– cheltuieli de manoperă: număr de ore estimate a fi necesare fiecărei operaţiuni x valoarea orei;

– cheltuieli materiale: substanţe specifice, instrumentar de unică folosinţă, consumabile;

– cheltuieli de regie 25%

– alte cheltuieli indirecte 10%

Se pot efectua lucrări şi la sediul clientului, dacă sunt asigurate condiţii minime în acest sens, calculându-se cheltuieli de execuţie propriu-zise, la care se adaugă cheltuieli de deplasare şi transport.

 

Pentru fiecare specialitate în parte, explicitarea cheltuielilor materiale şi de manoperă este prezentată estimativ în anexele următoare, după caz. Dacă oricare din operaţiunile necesare implică un grad de dificultate ridicat, necesitând manoperă şi/sau consum de materiale suplimentare, devizul poate suferi modificări. În cazul în care gradul de complexitate al lucrărilor efectuate a necesitat un timp de lucru, respectiv cheltuieli materiale mai scăzute sau mai ridicate faţă de valorile estimate, se va întocmi un deviz postcalcul al lucrărilor. Asigurarea obiectelor de valoare cade exclusiv în sarcina beneficiarului.

 

Operaţiune Unitate Manoperă Materiale
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE      
Prelevare probe   177 10
Examinare preliminară probă buc 11 3
Analiză prin teste microchimice buc 45 31
Analiza prin teste de colorare lianţi buc 45 31
Analiza prin măsurarea punctului de topire buc 45 25
Analize biologice buc 45 15
Analiză prin spectrometrie infraroşu Transformat Fourier buc 133 37
Analiză prin spectrometrie de raze X buc 89 25
Determinări de pH buc 22 25
Microfotografie probe prelevate, rezultate teste microchimice şi lianţi/foto buc 11 3
Înglobare probe în răşină, secţionare şi şlefuire buc 353 25
Examinare microscop buc 11 3
Întocmire fişă stratigrafică buc 33 3
Întocmire fişă analiză raze X buc 33 3
Întocmire fişă analiză infraroşu FTIR buc 33 3
Întocmire fişă microchimică şi de lianţi buc 33 3
Întocmire fişă determinări pH, punct topire buc 22 3
Întocmire raport de analiză obiectiv buc 67 12
       
LABORATOR RESTAURARE METAL      
Examinare preliminară obiect, documentaţie buc 164 25
Prepararea soluţiilor/funcţie de suportul piesei buc 38 73
Degresarea obiectului buc 114 49
Completări/reconstituiri cmp 19 11
Curăţarea obiectului buc 152 96
Neutralizare – uscare buc 152 121
Conservare finală buc 39 96
Ambalare specifică buc 76 consum specific
Întocmire raport de restaurare buc 152 49
       
LABORATOR RESTAURARE HÂRTIE      
Examinare preliminară obiect, documentaţie buc 177 25
Conservare uscată cmp 0,2 0,1
Conservare umedă cmp 0,5 0,1
Consolidare/fisură buc 0,5 1,0
Completare cmp 0,9 0,1
Ambalare specifică buc 133 consum specific
Întocmire raport de restaurare buc 177 49
       
LABORATOR DE RESTAURARE CERAMICĂ      
Examinare preliminară obiect, documentaţie buc 193 25
Curăţare în soluţie de detergent neutru buc 27 7
Curăţare cu solvenţi buc 210 10
Asamblare până în 5 fragmente buc 53 17
Asamblare peste 5 fragmente buc 132 19
Completare fragmente lipsă şi finisare buc 105 19
Chituirea casurilor şi finisare buc 210 62
Operaţii de chituire şi finisare buc 132 58
Retuş de culoare buc 420 25
Impregnare cu paraloid pentru smalţ friabil buc 27 25
Ambalare specifică buc 205 consum specific
Întocmire raport de restaurare buc 210 49
       
LABORATOR RESTAURARE PICTURĂ      
Examinare preliminară obiect, documentaţie   355 36
Consolidare strat pictural la rece cmp 0,4 0,04
Consolidare strat pictural la cald cmp 1,2 0,06
Completare lacune (curăţare, chituire, finisare) cmp 2 0,06
Curăţarea stratului pictural cmp 2 0,11
Integrare cromatică cmp 2,8 0,11
Vernisarea icoanei cmp 0,4 0,06
Curăţarea suportului de lemn cmp 1,2 0,02
Completarea lacunelor suportului de lemn cmp 1,6 0,02
Operaţii de restaurare ale suportului de lemn buc 311 18
Tratament insecto-fungicid buc 117 7
Integrarea cromatică a suportului de lemn cmp 1,2 0,02
Peliculizarea versoului icoanei cmp 0,4 0,11
Obturarea orificiilor de zbor insecte xilofage cmp 0,8 0,11
Ambalare specifică buc 266 consum specific
Întocmire raport de restaurare buc 311 49
Pictură pe sticlă      
Examinare preliminară obiect, documentaţie buc 355 36
Dezasamblare icoană buc 39 1
Consolidare peliculă de culoare cmp 1,2 0,13
Curăţarea feţei sticlei şi a canturilor cmp 0,8 0,13
Completarea lacunelor suportului de sticlă cmp 1,6 0,06
Integrare cromatică cmp 2,8 0,06
Curăţarea ramei şi a capacului de protecţie cmp 0,4 0,02
Integrarea cromatică a ramei şi a capacului de protecţie cmp 1,2 0,02
Tratament insecto-fungicid a ramei şi capacului de protecţie buc 78 22,0
Asamblarea finală a icoanei buc 117 7,0
Ambalare specifică buc 355 consum specific
Întocmirea raportului de restaurare buc 311 49,0
       
LABORATOR RESTAURARE TEXTILE, PIELE      
Examinare preliminară obiectiv, documentaţie buc 185 25
Conservare uscată (solvenţi, detaşare pete) mp 25 7
Conservare umedă (imersie în soluţie detergent neutru) mp 37 5
Restaurare zone degradate prin integrare – covoare cu noduri cmp 12 1,3
Restaurare zone degradate prin integrare – mătase cmp 8 1,3
Restaurare zone degradate prin integrare – bumbac cmp 8 1,3
Restaurare zone degradate prin integrare – ţesături lână cmp 5 1,3
Consolidări pe suport textil prin coasere mp 483 36
Consolidări pe suport textil cu adezivi mp 194 54
Curăţare piele, blană buc 194 13
Integrare broderie pe piele cmp 8 2
Înlocuire zone blană degradată/cojoc buc 966 60
Consolidări obiecte piele, blană/obiect buc 194 13
Tratamente termice textile, piele, covoare buc 73 19
Ambalare specifică buc 145 consum specific
Întocmire raport de restaurare buc 194 49
       
LABORATOR RESTAURARE LEMN      
Examinare preliminară obiect, documentaţie buc 164 25
Curăţare cmp 0,4 0,02
Completare lacune cmp 0,8 0,02
Obturare orificii de zbor cmp 0,4 0,11
Reconstituire ornamente, decor cmp 19 18
Integrare cromatică cmp 0,6 0,02
Peliculizare cmp 0,2 0,11
Confecţionare ramă şi capac de protecţie icoană buc 95 36
Ambalare specifică buc 76 consum specific
Întocmire raport de restaurare buc 152 49
Curăţarea şi pregătirea materialului lemnos/mp (insecto-fungicid sau ignifugare) mp 11 13
Tratament prin pensulare/mp (insecto-fungicid sau ignifugare) mp 17 consum specific
Tratament prin pulverizare/mp (insecto-fungicid sau ignifugare) mp 13 consum specific
Tratament insecto-fungicid prin injectare mp 57 consum specific
Realizare fişă calitate tratament/obiectiv buc 168 25
Întocmire raport de lucru/obiectiv (tratament sau ignifugare) buc 168 54
Realizare probă de ignifugare + buletin de încercare la foc pompieri buc 168 25
Taxă buletin pompieri buc 0 328