Conservare/Restaurare

Conform Ordinului Ministrului Culturii 3170_22.07.2022– TARIFE APROBATE PENTRU MUZEUL NAȚIONAL AL SATULUI ”DIMITRIE GUSTI” din Bucureşti – vezi aici -, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia:

Laboratorul Muzeului Naţional al Satului poate oferi către terţi următoarele servicii:

Devizul acestor lucrări cuprinde următoarele elemente:

 • 1. Diagnostic preliminar – evaluare necesar intervenţie 30-100 lei/obiect

  La acest preţ se mai adaugă și eventualele cheltuieli de deplasare/transport pentru evaluări în afara instituţiei;

După caz, cheltuieli deplasare specialişti, cheltuieli transport obiect (se întocmesc în funcţie de cerinţele transportului):
 • a. Costul biletelor de transport în comun- tarif minim 10 lei
 • b. Deplasare cu autoturismul muzeului în București 30 lei
 • c. Deplasare pe distanţe mai mari de 80 km decontare

  *Pentru distanţe mai mari de 80 km decontarea se va efectua pe ordin de deplasare, conform legii;

 • 2. Cheltuieli de manoperă număr de ore estimate x valoarea orei

  Se va calcula preţul după cum urmează:
  Preţ = Număr de ore estimate a fi necesare fiecărei operaţiuni x Valoarea orei;

 • 3. Cheltuieli materiale se va calcula ulterior

  Includ: substanţe specifice, instrumentar de unică folosinţă, consumabile;

 • 4. Cheltuieli de regie 25%
 • 5. Alte cheltuieli 10%

Se pot efectua lucrări şi la sediul clientului, dacă sunt asigurate condiţii minime în acest sens, calculându-se cheltuieli de execuţie propriu-zise, la care se adaugă cheltuieli de deplasare şi transport.

Pentru fiecare specialitate în parte, explicitarea cheltuielilor materiale şi de manoperă este prezentată estimativ în anexele următoare, după caz. Dacă oricare din operaţiunile necesare implică un grad de dificultate ridicat, necesitând manoperă şi/sau consum de materiale suplimentare, devizul poate suferi modificări. În cazul în care gradul de complexitate al lucrărilor efectuate a necesitat un timp de lucru, respectiv cheltuieli materiale mai scăzute sau mai ridicate faţă de valorile estimate, se va întocmi un deviz postcalcul al lucrărilor. Asigurarea obiectelor de valoare cade exclusiv în sarcina beneficiarului.

OperaţiuneUnitateManoperăMateriale
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE   
Prelevare probe 17710
Examinare preliminară probăbuc113
Analiză prin teste microchimicebuc4531
Analiza prin teste de colorare lianţibuc4531
Analiza prin măsurarea punctului de topirebuc4525
Analize biologicebuc4515
Analiză prin spectrometrie infraroşu Transformat Fourierbuc13337
Analiză prin spectrometrie de raze Xbuc8925
Determinări de pHbuc2225
Microfotografie probe prelevate, rezultate teste microchimice şi lianţi/fotobuc113
Înglobare probe în răşină, secţionare şi şlefuirebuc35325
Examinare microscopbuc113
Întocmire fişă stratigraficăbuc333
Întocmire fişă analiză raze Xbuc333
Întocmire fişă analiză infraroşu FTIRbuc333
Întocmire fişă microchimică şi de lianţibuc333
Întocmire fişă determinări pH, punct topirebuc223
Întocmire raport de analiză obiectivbuc6712
    
LABORATOR RESTAURARE METAL   
Examinare preliminară obiect, documentaţiebuc16425
Prepararea soluţiilor/funcţie de suportul pieseibuc3873
Degresarea obiectuluibuc11449
Completări/reconstituiricmp1911
Curăţarea obiectuluibuc15296
Neutralizare – uscarebuc152121
Conservare finalăbuc3996
Ambalare specificăbuc76consum specific
Întocmire raport de restaurarebuc15249
    
LABORATOR RESTAURARE HÂRTIE   
Examinare preliminară obiect, documentaţiebuc17725
Conservare uscatăcmp0,20,1
Conservare umedăcmp0,50,1
Consolidare/fisurăbuc0,51,0
Completarecmp0,90,1
Ambalare specificăbuc133consum specific
Întocmire raport de restaurarebuc17749
    
LABORATOR DE RESTAURARE CERAMICĂ   
Examinare preliminară obiect, documentaţiebuc19325
Curăţare în soluţie de detergent neutrubuc277
Curăţare cu solvenţibuc21010
Asamblare până în 5 fragmentebuc5317
Asamblare peste 5 fragmentebuc13219
Completare fragmente lipsă şi finisarebuc10519
Chituirea casurilor şi finisarebuc21062
Operaţii de chituire şi finisarebuc13258
Retuş de culoarebuc42025
Impregnare cu paraloid pentru smalţ friabilbuc2725
Ambalare specificăbuc205consum specific
Întocmire raport de restaurarebuc21049
    
LABORATOR RESTAURARE PICTURĂ   
Examinare preliminară obiect, documentaţie 35536
Consolidare strat pictural la rececmp0,40,04
Consolidare strat pictural la caldcmp1,20,06
Completare lacune (curăţare, chituire, finisare)cmp20,06
Curăţarea stratului picturalcmp20,11
Integrare cromaticăcmp2,80,11
Vernisarea icoaneicmp0,40,06
Curăţarea suportului de lemncmp1,20,02
Completarea lacunelor suportului de lemncmp1,60,02
Operaţii de restaurare ale suportului de lemnbuc31118
Tratament insecto-fungicidbuc1177
Integrarea cromatică a suportului de lemncmp1,20,02
Peliculizarea versoului icoaneicmp0,40,11
Obturarea orificiilor de zbor insecte xilofagecmp0,80,11
Ambalare specificăbuc266consum specific
Întocmire raport de restaurarebuc31149
Pictură pe sticlă   
Examinare preliminară obiect, documentaţiebuc35536
Dezasamblare icoanăbuc391
Consolidare peliculă de culoarecmp1,20,13
Curăţarea feţei sticlei şi a canturilorcmp0,80,13
Completarea lacunelor suportului de sticlăcmp1,60,06
Integrare cromaticăcmp2,80,06
Curăţarea ramei şi a capacului de protecţiecmp0,40,02
Integrarea cromatică a ramei şi a capacului de protecţiecmp1,20,02
Tratament insecto-fungicid a ramei şi capacului de protecţiebuc7822,0
Asamblarea finală a icoaneibuc1177,0
Ambalare specificăbuc355consum specific
Întocmirea raportului de restaurarebuc31149,0
    
LABORATOR RESTAURARE TEXTILE, PIELE   
Examinare preliminară obiectiv, documentaţiebuc18525
Conservare uscată (solvenţi, detaşare pete)mp257
Conservare umedă (imersie în soluţie detergent neutru)mp375
Restaurare zone degradate prin integrare – covoare cu noduricmp121,3
Restaurare zone degradate prin integrare – mătasecmp81,3
Restaurare zone degradate prin integrare – bumbaccmp81,3
Restaurare zone degradate prin integrare – ţesături lânăcmp51,3
Consolidări pe suport textil prin coaseremp48336
Consolidări pe suport textil cu adezivimp19454
Curăţare piele, blanăbuc19413
Integrare broderie pe pielecmp82
Înlocuire zone blană degradată/cojocbuc96660
Consolidări obiecte piele, blană/obiectbuc19413
Tratamente termice textile, piele, covoarebuc7319
Ambalare specificăbuc145consum specific
Întocmire raport de restaurarebuc19449
    
LABORATOR RESTAURARE LEMN   
Examinare preliminară obiect, documentaţiebuc16425
Curăţarecmp0,40,02
Completare lacunecmp0,80,02
Obturare orificii de zborcmp0,40,11
Reconstituire ornamente, decorcmp1918
Integrare cromaticăcmp0,60,02
Peliculizarecmp0,20,11
Confecţionare ramă şi capac de protecţie icoanăbuc9536
Ambalare specificăbuc76consum specific
Întocmire raport de restaurarebuc15249
Curăţarea şi pregătirea materialului lemnos/mp (insecto-fungicid sau ignifugare)mp1113
Tratament prin pensulare/mp (insecto-fungicid sau ignifugare)mp17consum specific
Tratament prin pulverizare/mp (insecto-fungicid sau ignifugare)mp13consum specific
Tratament insecto-fungicid prin injectaremp57consum specific
Realizare fişă calitate tratament/obiectivbuc16825
Întocmire raport de lucru/obiectiv (tratament sau ignifugare)buc16854
Realizare probă de ignifugare + buletin de încercare la foc pompieribuc16825
Taxă buletin determinare a eficacității ignifugării lemnului – SR652buc0328

Înscrie-te la Newsletter-ul nostru!

Obțineți cele mai recente știri, oferte exclusive și actualizări ale muzeului.

TUR VIRTUAL MUZEUL SATULUI

Prezentare Muzeul Satului