Cercetarea

 1. Acasă
 2. »
 3. Despre noi
 4. »
 5. Cercetarea

Misiunea Muzeului nostru este complementară cu misiunea ICOM din Ziua Internaţională a Muzeelor 2019 , astfel;

“Muzeele ca centre culturale: viitorul tradiţiei”

”Rolul muzeelor în societate se schimbă. Muzeele continuă să se reinventeze în căutarea lor de a deveni mai interactive, orientate spre public, orientate către comunitate, flexibile, adaptabile şi mobile. Acestea au devenit huburi culturale care funcţionează ca platforme unde creativitatea se combină cu cunoaşterea şi în care vizitatorii pot co-crea, împărtăşi şi interacţiona.”

Prin urmare Muzeul este o instituție care este în slujba societăţii, a dezvoltării morale şi spirituale a acesteia și îşi asumă o parte din valorile culturale, dar şi etice ale unei comunităţi.
Muzeul Satului a devenit un hub cultural cu mult timp înainte ca ICOM să definească acest tip de activitate și se deosebește de alte instituții similare prin felul cum se raportează la comunitate,  în sensul sustinerii și promovării valorilor culturale  tradiționale și/sau moderne,  răspunzând diverselor nevoi spirituale ale comunitătii, promovând creativitatea și  dialogul intercultural și interetnic.
Noi promovăm atât valorile specifice lumii rurale cât și pe cele ale unei comunități urbane, moderne, satisfăcând nevoia de identitate și educație pentru respectul valorii  a acesteia, deschizând  totodată o cale spre cunoașterea și respectarea culturii  și spiritualitatii românești aflată în dialog cu culturile lumii.
Muzeul Satului este un muzeu al relevării identității naționale românești, în actualul concept european al culturilor naționale, iar publicul fidel a identificat Muzeul drept un exponent al credinței și spiritualității românilor.
De aceea, acordăm o atenție deosebită dezvoltării  funcţiei de valorificare a patrimoniului muzeal deţinut prin  educaţie, asigurarea unei comunicări şi promovări coerente a programelor şi proiectelor, luând în considerare calitatea de brand şi marcă înregistrată naţională şi europeană.

Direcţia Știinţifică și de Patrimoniu este cea care se asigură că, activitatea muzeală (reprezentată prin cercetare, colectare, conservare şi restaurare patrimoniu muzeal; diversificarea şi publicarea  activităţilor de cercetare a patrimoniului; realizarea evidenţei ştiinţifice centralizate și digitizarea  bunurilor culturale) este indeplinită conform standardelor științifice naționale și internaționale. Muzeul Satului promovează atât valorile specifice lumii rurale cât și pe cele ale unei comunități urbane, moderne deschizând o cale spre cunoașterea și respectarea culturii  și spiritualității românești aflată în dialog cu culturile lumii.

În concluzie, cele de mai sus reprezintă și viziunea Muzeului Satului care implică atât tezaurizarea și comunicarea creațiilor perene ale poporului român cât şi promovarea multiculturalității și diversității prin dialogul cu grupuri etnice, transmiterea patrimoniului deținut  către  generațiile viitoare (conservare şi restaurare, evidenţă ştiinţifică), cultivarea respectului faţă de valorile românesti și universale  prin cercetare şi cunoştere.
Direcții de acțiune pentru perioada 2021-2026:
ETNOLOGIA DE URGENŢĂ – Cercetare de teren şi de arhivă cu următoarele obiective:
 • Analizarea arhitecturii vernaculare și a modificărilor survenite în ultimele decenii – proiect de valorificare: promovarea valorilor specifice arhitecturii sătești românești
 • Repertorierea arhitecturii specifice comunităților românești din jurul României
 • Evidențierea mutațiilor petrecute în structura așezării, gospodăriei și a locuinței țărănești
 • Cercetarea  zonelor etnografice și a elementelor de cultură materială având ca scop identificarea, recuperarea, conservarea și punerea în valoare a formelor de manifestare a culturii tradiționale.
ProPATRIMONIUM – Evidenţa ştiinţifică a colecţiilor
 • Cercetarea şi dezvoltarea patrimoniului  muzeal, mobil și imobil, din colecţiile Muzeului Satului şi din expoziţia în aer liber
 • Valorificarea cercetărilor privind patrimoniul muzeal
In(TANGIBIL) – Studierea patrimoniului intangibil
 • Identificarea şi salvgardarea principalelor  forme de expresie ale patrimoniului intangibil
PATRIMONIUL DIN CULISE
 • Continuarea organizării depozitelor de patrimoniu şi asigurarea condiţiilor optime de microclimat pentru bunurile culturale;
 • Asigurarea condiţiilor de conservare-restaurare în funcţie de ultimele recomandări internaţionale
 • Conservarea curativă şi restaurarea patrimoniului etnografic mobil şi imobil
 • Realizarea de operaţiuni de investigare, conservare şi restaurare pentru beneficiari terţi
CERCETĂRI ÎN VEDEREA PERFECŢIONĂRII INVESTIGĂRII, CONSERVĂRII ŞI RESTAURĂRII PATRIMONIULUI MOBIL ŞI IMOBIL
 • Program inovativ de cercetare în domeniul conservării şi restaurării ştiinţifice a patrimoniului muzeului cu aplicaţie în colecțiile muzeului
 • Activităţi specifice Comitetului tehnic naţional pentru standardizare – CT 380 Conservarea bunurilor culturale
CONFERINȚELE MUZEULUI SATULUI
 • Proiecte de diseminare științifică în domeniul etnologiei, muzeologiei, conservării, restaurării și educației muzeale

Înscrie-te la Newsletter-ul nostru!

Obțineți cele mai recente știri, oferte exclusive și actualizări ale muzeului.

TUR VIRTUAL MUZEUL SATULUI

Prezentare Muzeul Satului