Adopt a school

The National Museum of Dimitrie Gusti Village initiates the Adopt a School project.

„Cursul n’are însemnătate atât prin numărul cunoştinţelor care se dau, ori prin frumuseţea expunerii acestor cunoştinţe, cât şi prin contribuirea la formarea gândirii ascultătorilor. Cursul are importanţă prin familiarizarea cu metodă de cercetare pe care apoi, după curs, ascultătorii să o aplice în cercetările lor.“ spunea Dimitrie Gusti, cel care a fost a fost, rând pe rând, publicist, conferenţiar, preşedinte al Institutului social român, director al Arhivei pentru ştiinţa şi reforma socială, director al Casei culturii poporului, academician şi vicepreşedinte al Academiei, preşedinte al Casei autonome a monopolurilor, preşedinte al Oficiului naţional al cooperaţiei, preşedinte al Societăţîi de radiodifuziune, decan al Facultăţîi de litere, ministru de Instrucţie, director general al Fundaţiei culturale regale Principele Carol şi autor de cărţi didactice, ”nu numai că a fost înainte de orice — şi a rămas mai presus de orice — profesor; dar toate celelalte activităţi ale lui îşi găsesc rost şi temeiu în exigenţele carierei lui profesorale.”, așa după cum afirma în 1936 Mircea Vulcănescu.

In a way, we continue Dimitrie Gusti's tradition of supporting the Romanian school, especially the one in the village. This is why, we start the project Adopt a school, together with all those who want to be close to us in this endeavor, and we support a school in the rural areas of Romania. This year we chose to be with the children and teachers from Ulmeni commune, Buzău county. Throughout the year, together with the friends of the museum, we will carry out activities through which we want to help them also have a functional laboratory, a smart board, a few computers.

We are honored to be able to continue the work of Professor Dimitrie Gusti and carry his memory forward in this way as well.

Date

March 1 2023- Dec. 31 2023
Completed

Time

All day
Categories

Organizing

National Museum of the "Dimitrie Gusti" Village

Subscribe to our Newsletter!

Get the latest news, exclusive offers and museum updates.

VIRTUAL TOUR OF THE VILLAGE MUSEUM

Presentation of the Village Museum