Restituiri – Documentații de restaurare

„Restaurarea trebuie să vizeze restabilirea unităţii potenţiale a operei de artă, în măsura în care acest lucru este posibil, fără a comite un fals artistic sau un fals istoric şi fără a înlătura urmele trecerii operei de artă prin timp”

Cesare Brandi

Expoziția “Restituiri – Documentații de restaurare” este o invitație adresată atât specialiștilor care își desfășoară activitatea în domeniul restaurării bunurilor cultural-artistice, pentru a valorifica o parte dintre rezultatele cercetării, cât și tuturor celor care doresc să cunoască o latură a unui domeniu deosebit de interesant al muzeologiei moderne – restaurarea științifică a patrimoniului cultural.

Pornind de la realitatea că fiecare bun cultural-artistic este un caz unic, documentația de restaurare constituie un studiu  complex alcătuit dintr-o multitudine de informații referitoare la: istoricul obiectului/monumentului, tipologia în care se încadrează acesta, autorul, școala/centrul/atelierul în care a fost creat, zona de provenință, tema iconografică reprezentată, ornamentica, materialele, tehnicile și tehnologiile utilizate pentru realizarea piesei;  starea de conservare a obiectului, rezultatele investigațiilor de laborator, diagnosticul stabilit, metodologia utilizată; studiile cuprind ilustrații care evidențiază evoluția stării de sănătate a obiectului înainte de intervenție, pe parcusul desfășurării lucrărilor și după finalizarea acestora.

Investigațiile fizice, chimice și biologice, ale căror rezultate sunt menționate în Buletinul de analize,  au un rol important în cercetarea științifică, acestea contribuind la identificarea materialelor din structura obiectelor și la stabilirea corectă a diagnosticului. Coroborând toate informațiile referitoare la obiectul studiat, specialiștii restauratori optează pentru o metodologie adecvată fiecărui caz în parte, stabilind o strategia a intervenției în funcție de diagnosticul stabilit. Lucrările se desfășoară conform principiilor restaurării științifice, restauratorii respectând prevederile Normelor de conservare și restaurare a bunurilor cultural-artistice și legislația în vigoare.

Documentația întocmită în etapele premergătoare intervențiilor, pe parcursul desfășurării lucrărilor de restaurare și după finalizarea acestora este esențială pentru cunoașterea evoluției stării de sănătate a bunurilor culturale mobile sau imobile.

Documentațiile de restaurare prezentate în expoziție oglindesc eforturile susținute ale restauratorilor de a prelungi existența patrimoniului cultural-artistic.  Documentele în format tipărit (Dosarele de restaurare, posterele), cele în format electronic (prezentările PowerPoint), precum și reprezentările grafice (releveele) pot fi cunoscute cu acest prilej de către specialiști din întreaga țară, dar și de către publicul vizitator interesat să pătrundă în tainele domeniului fascinant al restaurării.

Curatorul expoziției: Dr. Iuliana Popescu

Date

06 nov. 2018 - 23 dec. 2018
Terminat

Time

0:00 - 23:59

Locație

Sala de Sticlă

Organizator

MUZEUL NAȚIONAL AL SATULUI „DIMITRIE GUSTI”

Înscrie-te la Newsletter-ul nostru!

Obțineți cele mai recente știri, oferte exclusive și actualizări ale muzeului.

TUR VIRTUAL MUZEUL SATULUI

Prezentare Muzeul Satului