7 martie 2017

Centru de Informare și Documentare pentru public ”RADU FLORESCU”

(C.I.D.P. ” RADU FLORESCU”)

 Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” instituție de prestigiu în peisajul cultural românesc, școală de învățare pentru specialiști în domeniu dar și pentru începători se dorește a fi un ”centru de excelență” în promovarea patrimoniului cultural material și imaterial.

Centrul se dorește a fi este un spațiu multifuncțional – un complex de activități și proiecte menite să atragă publicul și să îl angreneze în desfășurarea acestora cu scopul socializării, implicării active și învățării continue.

La muzeele în aer liber din Europa acest Centru este un deziderat îndeplinit de mulți ani și prin acesta specialiștii diseminează rezultatele cercetărilor întreprinse dealungul timpului, publicul vizitator ia contact cu Biblioteca instituției, studiază la sala de lectură documente de arhivă și materiale audio-video, organizează ateliere etc.

Considerăm că prin deschiderea acestui Centru putem valorifica oportunități precum: Legături amiabile cu forul tutelar; Creşterea autonomiei instituţionale; Finanţarea pe bază de programe şi proiecte incluzând accesul la proiectele de dezvoltare regională şi fonduri europene.

DESCRIERE COMPARTIMENT:

Conform Organigramei, Compartimentul se află în Secția Educație Muzeală, Expoziții temporare, Valorificare – aflate în Direcția Comunicare, Educație muzeală. Compartimentul dispune de un spațiu generos, cu logisitică necesară activităților de bibliotecă și organizare evenimente culturale.

Se adresează publicului larg și pune la dispoziție o serie de materiale spre a fi consultate precum: Biblioteca cu peste 16.000 de volume de specialitate (cărți, periodice, ghiduri), materiale din colecțiile științifice (fotografii de arhivă, rapoarte de activitate cofom Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001.

PUBLIC ȚINTĂ:

 • Elevi (Liceu, Colegiu)
 • Studenți – Master/Doctorat
 • Specialiști din muzee
 • Specialiști din institute, universități

OBIECTIV:

 • Facilitarea accesului pentru public la informație – publicații din domeniu (etnologie, antropologie) dar și alte domenii;
 • Atragerea unui public vizitator interesat să studieze colecțiile de patrimoniu, expoziția permanentă în aer liber;
 • Îmbogățirea Fondului de Carte – achiziții și schimburi interinstituționale;

 ACTIVITĂȚI:

 • Studiu la sala de lectură
 • Servicii – Conform Ordinului de Ministru nr. 2032/15.01.2019 și 3136/27.08.2020 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia:

Eliberare permis bibliotecă (1 săptămână)……………………………………………………………………… 10 lei
Eliberare permis pentru servicii de lectură la Bibliotecă – Sala de Lectură ………………………….30 lei/an
*Copii xerox după materialele de bibliotecă………………………………………….. 0,50 bani/p/A4/alb-negru
*Copii xerox după materialele de bibliotecă……………………………………………………. 1,5 lei/p/A4/color
*Pe baza unei motivații; nu mai mult de 30 de file;

Scanări după materiale de bibliotecă (150 dpi) şi copiere pe suportul solicitantului …………….. 1 leu/p/A4
Stocarea pe suportul muzeului (CD, DVD) ……………………………………………………………. 5 lei/suport
*Pe baza unei motivații; nu mai mult de 30 de file;
* Numai dacă starea fizică a documentul permite;
Este permisă fotografierea cărții cu aparatul propriu dar numai cu acordul custodelui de sală.

 • Evenimente culturale – lansări de carte, proiecție video – filme documentare, ateliere de lectură pentru copii, conferițe – atelier;
 • Îmbogățirea Fondului de Carte prin acțiuni de achiziție, schimbri interinstituționale, donații