30 septembrie 2016

Asociaţia Muzeelor în Aer Liber din România

AMALR – o comoară de muzee din România – www.amalr.ro

ASOCIAŢIA MUZEELOR IN AER LIBER DIN ROMÂNIA – AMALR – este o organizaţie non-guvernamentală, cu personalitate juridică, cu scop cultural şi profesional, cu sediul social în Bucureşti, Şos. Kiseleff, nr. 28-30, sector 1, înfiinţată în anul 1993 la Sibiu. Este o instituţie afiliată AEOM, ICOM, ICOMOS (organizaţii de renume în promovarea şi prezervarea patrimoniului material şi imaterial mondial) al cărui scop principal este  promovarea celor 19 muzee în aer liber din România.

Din anul 2008, luna iunie, Asociaţia are sediul la Bucureşti în spaţiul administrativ al Muzeului National al Satului Dimitrie Gusti. De la această dată, conducerea AMALR este deţinută de directorul Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, doamna conf. univ. dr. Paulina Popoiu.

Asociaţia are ca membri 19 persoane juridice, fiind vorba de cele mai importante muzee în aer liber din ţară (de importanţă naţională şi locală) şi 20 persoane fizice, specialişti în domeniu.

Asociaţia acţionează pentru:

–      promovarea în rândul românilor a unei reţele de muzee naţionale şi locale cu specific etnografic;
–      promovarea în rândul muzeelor din Europa a unei reţele de muzee în aer liber, locale şi naţionale;
–      promovarea pe toate planurile a dialogului profesional şi schimbul de experienţă ştiinţifică şi metodologică, atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional;
–      sprijinirea în mod permanent a efortului de calificare profesională a cadrelor tinere deopotrivă, în ţară cât şi în străinătate;
–      organizarea şi participarea la conferinţe la nivel naţional şi internaţional cu tematici legate de domeniile de interes ale muzeelor: cercetare etnografică, conservare, restaurare, promovarea acţiunilor cu publicul, acţiuni de pedagogie muzeală;
–      consultarea specialiştilor din domeniu în funcţie de necesităţile legislative cu care se confruntă muzeele;
–      medierea schimbului de vizite între specialiştii muzeelor din ţară şi de peste hotare, participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale; valorificarea schimbului de experienţă naţională în publicistica de specialitate internaţională.

În anul 2012 au fost organizate întâlniri ale Asociaţiei în care au fost discutate  probleme legate de specificul muzeelor în aer liber precum şi posibilitatea organizării unor programe de  formare profesionala pentru angajaţii din muzee. Asociaţia s-a angajat sa întreprindă masurile necesare pentru organizarea cursurilor de   muzeograf, ghid de muzeu, conservator şi restaurator. În prezent AMALR este în curs de a realiza modificările statutare necesare. Membrii AMALR au solicitat asociaţiei implicarea în programe cu finanţare externa naţională şi internaţională.

Din anul 2012 AMALR a devenit membru al Comitetului Sectorial din Ramura Cultura. Ca membru al acestei organizaţii, AMALR işi propune să contribuie la dezvoltarea programelor de formare profesională şi să contribuie la stabilirea ocupaţiilor, calificărilor si standardelor ocupaţionale aferente în domeniul protejării patrimoniului.

În anul 2012 AMALR a încheiat un parteneriat cu ASOCIAŢIA CELE MAI FRUMOASE SATEDIN ROMÂNIA  prin care se urmăreşte promovarea satelor tradiţionale romaneşti. Totodată se urmăreşte  colaborarea cu operatorii turistici din ţară şi străinătate pentru sprijinul turismului rural.

Până în anul 2016 AMALR este reprezentat la întâlnirile internaţionale AEOM (Asociaţia Muzeelor în Aer Liber din Europa), cooptarea membri noi, participarea la proiecte cu fonduri extrabugetare, la conferinţe cu şi despre turism responsabil.


Asociaţia Muzeelor în Aer Liber din România
Afiliată ICOM, ICOMOS, AEOM

Şos. Kiseleff, nr. 28, sector 1, cod 011342, Bucureşti
Tel: 021 317. 91. 03/ int. 143
Fax: 021 317. 90. 68
iuliana_grumazescu@yahoo.com
www.amalr.ro

Preşedinte: conf. univ.dr. Paula Popoiu, Manager

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

Vicepreşedinte: Tudor Sălăgean, cercetător, director general
Muzeul de Etnografie al Transilvaniei, Cluj-Napoca

Vicepreşedinte: Mirela Iancu, Director Marketing
Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale “ASTRA”

Secretar: Iuliana Balaci, Director Comunicare, Educaţie muzeală
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

       Logo International Council of Monuments and Sites