20 noiembrie 2016

Jurilovca, Tulcea

Jurilovca, Tulcea, 1898

Lipovenii, populaţie de origine slavă, au venit în ţara noastră la începutul secolului al XVIII-lea s-au aşezat pe malurile lacurilor dobrogene şi în grindurile Deltei Dunării. Ocupaţiile principale în satele lipoveneşti sunt pescuitul şi viticultura. Din punct de vedere structural, aşezările de lipoveni se caracterizează printr-o textură ordonată, cu străzi largi şi drepte, iar arhitectura are ca trăsături specifice unirea sub un singur acoperiş a locuinţei şi anexelor gospodăreşti, utilizarea cu precădere a chirpiciului ca material de construcţie şi a stufului la învelitori. O astfel de casă cu toate anexele gospodăreşti – ansamblu construit în anul 1898 – a fost transferată în muzeu în anul 1963 din comuna Jurilovca, localitate situată pe malul lacului Razim (Razelm). Cele zece încăperi ale sale, cu funcţii diferenţiate, sunt dispuse în unghi drept, celelalte două laturi ale incintei fiind închise de un gard zidit din piatră. În spaţiul interior astfel creat este amplasat cuptorul pentru gătit în timpul verii şi coteţul de păsări.

Partea rezervată locuinţei cuprinde în plan cinci încăperi: două tinzi, două camere de locuit – dintre care una rezervată oaspeţilor – şi o bucătărie, toate comunicând între ele. Latura mai mică reuneşte grajdul, afumătoarea de peşte şi o cameră cu funcţii multiple – loc de depozitat, dar şi de lucru. Colţul de legătură este alcătuit dintr-un şopron parţial închis şi o cămară pentru uneltele de pescuit. Din şopron se trece în spatele construcţiei, spre baia de aburi, alături de care există un alt şopron – deschis de data aceasta, care adăposteşte teascul mobil şi unelte agricole. Toate construcţiile au acoperişul învelit cu stuf „bătut la piaptăn”. Aspectul arhitectonic exterior este întregit de prispa joasă cu stâlpi ciopliţi amplasaţi în faţa camerelor de locuit, de mici pridvoare în dreptul intrărilor, ca şi de policromia ancadramentelor, uşilor pictate cu motivul „arborele vieţii” şi paziilor traforate. Interioarele încăperilor se caracterizează prin aceeaşi policromie, rezultată din prezenţa covoarelor şi cuverturilor, a plăpumilor realizate din materiale textile, a picturii populare pe lemn, sticlă sau carton. Prin stilul constructiv, elementele decorative şi prin prezenţa masivă a uneltelor de pescuit, gospodăria de la Jurilovca constituie un document valoros de viaţă şi muncă a unei populaţii care şi-a găsit în România a doua sa patrie.