20 noiembrie 2016

Ostrov, Constanța

Gospodăria Ostrov, jud. Constanţa, sec. XIX

Este o gospodărie provenită din satul Ostrov, aşezare de pe malul drept al Dunării, şi a fost construită la începutul secolului al XIX-lea fiind transferată în muzeu în anul 1958. În paralel cu agricultura şi viticultura, localnicii Satului Ostrov se mai îndeletniceau cu pescuitul şi albinăritul.

Gospodăria include casa, cuptorul, de pâine şi hambarul. În faţa hambarului se află un coş din nuiele împletite pentru depozitarea cerealelor şi o „corâtă“ – vas de lemn folosit în viticultură.

Din punct de vedere constructiv, casa este ridicată pe un postament de lut amestecat cu paie tocate, cu pereţii dintr-o reţea de nuiele de carpen şi furci de stejar lipite cu lut, cu acoperiş în patru pante line şi învelitoare din olane.

Planul casei cuprinde o tindă mediană (ce serveşte ca bucătărie) cu două „hogeacuri“ – hornuri care adăpostesc vetrele şi gurile de foc ale celor două sobe oarbe de influenţă mediteraneană din încăperile alăturate, apoi camera de locuit, camera curată şi o cămară unde sunt depozitate uneltele de lucru. La faţada principală, prispa joasă cu stâlpi şi capiteluri frumos modelate, vopsite în roşu, constituie principalul element de decor al casei.

Bogatul inventar gospodăresc legat de vatră cuprinde o serie de piese de factura orientală, legate de convieţuirea îndelungată cu minorităţile turco-tătare. Între acestea se remarcă „sinia“ – o masă mică, rotundă şi joasă, de forma unei pălării întoarse, întâlnită numai în aceste regiuni – şi vasele de aramă printre care căldări, tăvi, platouri, găletuşe („bracacele“), tigăi şi tingiri cu capac.

Interiorul încăperilor de locuit se individualizează printr-o arhaică formă de pat, realizat dintr-o platforma de pământ bătut, înălţat deasupra podinei la doar 25cm şi prin bogăţia, varietatea şi frumuseţea ţesăturilor de interior, lucrate din lână, borangic şi bumbac. Ştergarele de perete, feţele de masă, cearceafurile, perdelele au o gamă ornamentală foarte bogată. Dintre motivele alese sau brodate se remarcă compoziţiile cu „păsări de baltă“, „călăreţi“, „femei cu umbreluţe“ etc. Ţesăturile groase din lână: saltelele cu faţa de lână („duseg“), scoarţele, pernele de perete („căpătâiele“), cu feţe de lână, sunt piese de mare spectaculozitate artistică, frapând prin decorul geometric şi cromatica în tonuri vii.