20 noiembrie 2016

Biserica Turea, Cluj

Biserică, sec. al XVIII-lea
Biserica de lemn din Turea este un valoros monument de arhitectură religioasă din zona Clujului, datând de la mijlocul secolului al XVIII-lea, realizat pe o temelie din piatră de râu, cu pereţi din bârne de stejar îmbinate în ”coadă de rândunică”, frumos decoraţi la partea superioară cu console în retrageri succesive. Acoperişul înalt, cu o streaşină largă, are învelitoarea din şindrilă de stejar îmbinată în „nut şi feder”. Deasupra pronaosului se înalţă turnul clopotniţei, al cărui acoperiş prezintă patru turnuleţe conice la colţuri. Planimetria bisericii, de formă dreptunghiulară cu absidă poligonală decroşată, respectă împărţirea interioară tradiţională în pronaos, cu plafon drept, naos, cu boltă semicilindrică, şi altar, boltit cu o semicalotă îmbinată cu nervuri din lemn în torsadă. Din păcate, din vechea pictură a monumentului se păstrează foarte puţine urme indescifrabile.