20 noiembrie 2016

Godpodăria Lăzești, Alba

Gospodărie de văsar, sec. al XIX-lea
Din zona munţilor Apuseni, din satul Lăzeşti (com. Scărişoara, jud. Alba), Muzeul Naţional al Satului deţine o gospodărie tipică, fostă proprietate a unui „văsar” (meşter dogar). Casa datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi a aparţinut lui Mariş Aurel (poreclă: Băb), fiind o construcţie în pantă pe două nivele. Edificiul, având temelie înaltă din piatră de carieră, cuprinde în planul nivelului inferior două încăperi: atelierul văsarului şi pivniţa. Nivelul superior, din bârne de brad, cioplite în patru feţe, cu „cheotori” în „coadă de rândunică”, cuprinde încăperea de locuit şi o cămară, cu intrări separate; de asemenea, nivelul superior este prevăzut cu prispă (târnaţ). Acoperişul este înalt, cu patru ape, iar învelitoarea este din şindrilă cu scoc. Accesul la nivelul locuibil se face cu ajutorul unei scări din lemn, cu două rampe, acoperită cu acelaşi tip de şindrilă. Întreaga gospodărie cuprinde şi construcţiile economice: găbănaşul (cămara), prevăzut cu prispă şi beci, bucătăria de vară (cu cuptor din piatră), având acoperişul în două ape, şura poligonală cu grajd şi coteţul pentru porci şi păsări. Toate construcţiile sunt din lemn, ridicate pe temelie de piatră, cu învelitori din şindrilă de brad. Inventarul aferent gospodăriei ne aminteşte de ocupaţiile localnicilor, printre acestea figurând lucrul la pădure, agricultura (practicată în zonele înalte) şi mai ales meşteşugul dogăritului (văsăritului), frecvent întâlnit în această zonă. Monumentul a fost transferat în Muzeul Satului în anul 1991, iar în anul 2010 a fost restaurat.