20 noiembrie 2016

CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE PENTRU PUBLIC ”RADU FLORESCU” – BIBLIOTECĂ – cod ISIL – RO-B-028-BIB

Conform Ordinului Ministrului Culturii nr. 2032/15.01.2019 – TARIFE APROBATE PENTRU MUZEUL NAȚIONAL AL SATULUI ”DIMITRIE GUSTI” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia:

Eliberare permis bibliotecă (1 săptămână)………………………………………………………………………… 10 lei/buc

Eliberare permis pentru servicii de lectură la Bibliotecă – Sala de Lectură ……………………………..30 lei/an

*Copii xerox după materialele de bibliotecă……………………………………………..   0,50 bani/pag/A4/alb-negru

*Copii xerox după materialele de bibliotecă……………………………………………………….   1,50 lei/pag/A4/color

*Pe baza unei motivații; nu mai mult de 30 de file;

Scanări după materiale de bibliotecă (150 dpi) şi copiere pe suportul solicitantului ………………   1 leu/pag/A4

Stocarea pe suportul muzeului (CD, DVD) …………………………………………………………………   5 lei/suport

*Pe baza unei motivații; nu mai mult de 30 de file;

* Numai dacă starea fizică a documentul permite;

Este permisă fotografierea cărții cu aparatul propriu dar numai cu acordul custodelui de sală.