20 noiembrie 2016

Servicii culturale pentru terţi

Conform Ordinului de Ministru nr. 2402 din 15.06.2017 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia:

– organizare evenimente culturale (simpozioane, conferinţe, mese rotunde, lansări de carte, conferinţe de presă)
Sala Victor Ion Popa ………………………….…………………….…. 40 pers. – 500 lei/h
peste 40 pers. – 1000 lei/h
Sala de Sticlă ……………………………………………………………………………. 500 lei/h
Foaier Victor Ion Popa…………………………………………………………. 500 lei/h
– organizare entertainment (ateliere, programe culturale, proiecție filme, team-building).
40 pers. – 500 lei/h
peste 40 pers. – 1000 lei/h
– acţiuni interactive de ilustrare a datinilor şi obiceiurilor la români (nuntă, botez) ……..1000 lei/eveniment
Consultanţă experţi…………………………………………………………………………….……200 lei
Conexe:
– sonorizare cu instalaţia muzeului……………………………………………………………………. 500 lei/eveniment
– logistică (bănci, scaune, mese)…………………………………………….……………… 500 lei/eveniment
– cabină traducere simultană + conectori (fără traducători)………………………………… 900 lei/zi

Săli de expoziţie

Organizare expoziţii:

Organizare expoziţie temporară cu logistica* Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”:
Gh Focşa ………………………………………………………………………………………. .. 2000 lei/15 zile
H. H. Stahl ……………………………………………………………………………………….. 1000 lei/15 zile
Sala de Sticlă ………………………………………………………………………………………. 1000 lei/15 zile
Foaier Victor Ion Popa…………………………………………………………………………….. 1000 lei/15 zile
Foaier H. H. Stahl……………………………………………………………………………………..1000 lei/15 zile
*Presupune logistica Muzeului – sonorizare, mese, bănci, scaune, șevalete, sisteme de etalare, popularizare.

*Organizare expoziţie temporară fără logistica Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”:
Gh Focşa ………………………………………………………………………………………. .. 1000 lei/15 zile
H. H. Stahl ……………………………………………………………………………………….. 500 lei/15 zile
Sala de Sticlă ………………………………………………………………………………….. ….. 500 lei/15 zile
Foaier Victor Ion Popa……………………………………………………………………………. 500 lei/15 zile
Foaier H. H. Stahl……………………………………………………………………………………. 500 lei/15 zile
*Nu presupune logistica Muzeului ci doar spațiul în sine.

Alte servicii:
Organizare serbări pentru grădiniţe/şcoli Pavilionul de Vară, Sala Victor Ion Popa, Scenă, Foaier Victor Ion Popa, Sala de Sticlă …1000 lei/eveniment/maxim 3 h
Organizare* serbări pentru grădiniţe/şcoli Pavilionul de Vară, Sala Victor Ion Popa, Scenă, Foaier Victor Ion Popa, Sala de Sticlă .. 2000 lei/eveniment/maxim 3 h
*Presupune logistica Muzeului – sonorizare, mese, bănci, scaune.

Toate aceste taxe vor face obiectul unui contract încheiat în prealabil între Muzeu şi instituţia/entititatea care solicită serviciul cultural, în baza unei solicitări scrise şi analizată şi aprobată de conducerea instituţiei;

Plata

se va face
numerar: la Casieria muzeului conform contractului
ordin de plată, în conturile Muzeului specificate în contract

Cota de adaos comercial

Se aprobă ca, la formarea preţurilor de vânzare cu amănuntul pentru mărfurile care se comercializează prin standurile proprii ale Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, cota de adaos comercial maxim practicată este cuprinsă între 5 – 200 % la care se aplică TVA în conform legislației în vigoare.

Solicitarea se va face în scris, prin Secretariat, pe fax – 021 317 90 68, mail – contact@muzeul-satului.ro.

Website Security Test