20 noiembrie 2016

Servicii de specialitate – restaurare, conservare

Conform Ordinului de Ministru nr. 2402 din 15.06.2017 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia:

CALCULAREA COSTULUI CĂTRE TERŢI A SERVICIILOR DE SPECIALITATE

Servicii de specialitate: restaurare – conservare
Laboratorul Muzeului Naţional al Satului poate oferi către terţi următoarele servicii:
– analize fizico-chimice şi biologice
– restaurare pictură
– restaurare metal
– restaurare textile, piele
– restaurare ceramică
– restaurare lemn
– restaurare corp carte
– tratamente de conservare monumente de lemn
– tratamente de conservare obiecte de lemn, textile, piele etc.
– tratamente de ignifugare lemn.

Devizul acestor lucrări cuprinde următoarele elemente:
– diagnostic preliminar – evaluare necesar intervenţie 30-100 lei/obiect + eventuale cheltuieli de deplasare/transport pentru evaluări în afara instituţiei;
– după caz, cheltuieli deplasare specialişti, cheltuieli transport obiect (se întocmesc în funcţie de cerinţele transportului):
– 10 lei ( tarif minim – costul biletelor de transport în comun), 30 lei (deplasare cu autoturismul muzeului în București) iar pentru distanţe mai mari de 80 km decontarea se va efectua pe ordin de deplasare, conform legii;
– cheltuieli de manoperă: număr de ore estimate a fi necesare fiecărei operaţiuni x valoarea orei;
– cheltuieli materiale: substanţe specifice, instrumentar de unică folosinţă, consumabile;
– cheltuieli de regie 25%
– alte cheltuieli indirecte 10%

Se pot efectua lucrări şi la sediul clientului, dacă sunt asigurate condiţii minime în acest sens, calculându-se cheltuieli de execuţie propriu-zise, la care se adaugă cheltuieli de deplasare şi transport.
Pentru fiecare specialitate în parte, explicitarea cheltuielilor materiale şi de manoperă este prezentată estimativ în anexele următoare, după caz. Dacă oricare din operaţiunile necesare implică un grad de dificultate ridicat, necesitând manoperă şi/sau consum de materiale suplimentare, devizul poate suferi modificări. În cazul în care gradul de complexitate al lucrărilor efectuate a necesitat un timp de lucru, respectiv cheltuieli materiale mai scăzute sau mai ridicate faţă de valorile estimate, se va întocmi un deviz postcalcul al lucrărilor. Asigurarea obiectelor de valoare cade exclusiv în sarcina beneficiarului.

Website Security Test